ตำบลแม่ขรี
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ในบริเวณนี้มีหนองน้ำใหญ่ ที่มี่ความลึกและน้ำจะเย็นมาก บริเวณโดยรอบมีต้นขรีซึ่งมีลักษณะคล้ายเถาวัลย์มีหนาม เป็นที่เล่าขานว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เลยเป็นที่เรียกติดปากกันว่าแม่ขรี จึงได้นำมาตั้งเป็นชื่อของตำบล ปัจจุบันตำบลแม่ขรี ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอตะโหมด ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ขรี บ้านทุ่งเหรียง บ้านด่านโลด บ้านมาบ บ้านปลักปอม บ้านทุ่งไทรงาม บ้านควนเสาธง บ้านควนปาบ บ้านหนองปด บ้านหนองปลักปอม

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นชุมชนชนบท ฝนตกชุกตลอดทั้งปี เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึง ดินส่วนมากเป็นดินทราย และตำบลแม่ขรีเป็นตำบลที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในอำเภอตะโหมด
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,818 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,265 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำการเกษตรกรรม
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.