ตำบลโคกทราย
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโคกทราย เดิมเป็นตำบลในเขตปกครองของอำเภอปากพะยูน จำนวน 11 หมู่บ้าน ต่อมาปี 2526 ได้โอนการปกครองขึ้นกับกิ่งอำเภอป่าบอน และโอน หมู่ที่ 1,2,3,9 ขึ้นกับ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จึงเหลือเขตการปกครอง 7 หมู่บ้าน ต่อมาแยกหมู่บ้านเป็น 11 หมู่บ้าน และปี พ.ศ.2546 ได้แยกหมู่บ้านจากหมู่ที่ 1 บ้านพรุพ้อ เป็นหมู่ที่ 12 บ้านพรุพ้อใต้

สภาพทั่วไปของตำบล :
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองกั้นเขตแดน ไหลผ่านทางทิศใต้ของตำบล สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นตลอดปีบางพื้นที่ทำนาปีละ2ครั้ง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน และต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 13,498 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,792 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ปลูกสับปะรด
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดควนแสวง
2. วัดโคกทราย
3. วัดพรุพ้อ
4. เจดีย์สันติสุข
5. สถานีอนามัยบ้านควนเพ็ง
6. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
7. สถานีอนามัยบ้านพรุพ้อ
8. โรงเรียนบ้านควนหินแท่น
9. โรงเรียนวัดควนเพ็ง
10. โรงเรียนบ้านควนแหวง
11. โรงเรียนวัดโคกตะเคียน
12. โรงเรียนวัดพรุพ้อ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.