ตำบลลำสินธุ์
กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลลำสินธุ์ ในอดีตนั้นมีเรือพระยากงจีนล่องเรือมาค้าขายตามลำคลองที่กว้างใหญ่มาก เรือได้เดินทางมาถึงบ้านลำสินธุ์ ก็ได้เกิดอับปาง ชาวบ้านจึงเรียกขาน บริเวณที่เรืออับปางว่า บ้านลำสิ้น ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นบ้านลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ มาจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบสูง มีภูเขาและลำคลองธรรมชาติหลายแห่ง ภูมิอากาศร้อนชื้น
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ชุมพล กิ่งอ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ อบต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.อ่างทอง กิ่งอ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.บ้านนา กิ่งอ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,852 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,291 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) น้ำตกโตนแพรทอง
2) ถ้ำลำสินธุ์
3) วัดเกษตรนิคม
4) วัดบ้านโตน
5) วัดลำสินธุ์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.