ตำบลตันหยงลุโละ
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลตันหยงลุโละ เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ซึ่งเดิมเป็นเมืองปาตานี สมัยก่อนเคยเป็นเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรปาตานีและของเอเซียอาคเนย์ ที่คนทั่วไปได้เคยมาติดต่อค้าขาย รวมทั้งเป็นอารยธรรมอิสลาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในสมัยนั้น ซึ่งได้มีึร่องรอยประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่ เช่น คลองปาเปรี บ่อฮังตูวะห์ มัสยิดเก่ากรือเซะ ฮวงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นต้น คำว่า ตันหยง หมายถึง แหลมตันหยง คำว่า ลุโละ หมายถึง เพชร พลอย ของมีค่า ตันหยงลุโละ จึงหมายถึง แหลมที่เต็มไปด้วยเพชร พลอย และสิ่งของที่มีค่า ที่ทำให้ประชาชนในตำบลทำมาหากินง่ายและเป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลตันหยงลุโละ เป็นตำบลที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตร เป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำ บริเวณฝั่งทะเลเหมาะสำหรับเลี้ยงหอยแครง และทำนาเกลือ พื้นที่ด้านในดินมีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ทะเลหลวงอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,817 คน และจำนวนหลังคาเรือน 718 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนาเกลือ ประมง ค้าขาย และรับจ้าง
อาชีพเสริม เลี้ยงหอยแครง เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงนกเขา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. มัสยิดเก่ากรือเซะ
2. ฮวงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในทะเล
3. สุสานลิ้มโต๊ะเคี่ยม
4. บ่อโบราณฮังตูวะห์
5. ท่าเทียบเรือ
6. ที่หลือปืนใหญ่นางพญาตานี
7. อบต. ตันหยงลุโละ
8. อนามัยตันหยงลุโละ
9. โรงเรียน 4 แห่ง
10. ศูนย์ ศรช.
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.