ตำบลบาราโหม
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบาราโหมแยกออกมาจากตำบลตันหยงลูโละ ประมาณ 80 - 90 ปี ประชากรมาจากหมู่เกาะมลายู ตั้งรกรากมาเป็น 100 ปี ถิ่นฐานเดิมเป็นหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานีเดิมเกี่ยวโยงมาจากเมืองลังกาสุกะ ประชาชนเดิมนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน เป็นเมืองพุทธมลายูแห่งราชอาณาจักรลังกาสุกะ อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์โกตาลิฆัย ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนครรัฐพุทธ เป็นรัฐอิสลาม มีพญาอินทิราเป็นผู้ก่อตั้งรัฐปาตานีดารุสลาม (นครแห่งสันติ) ตำบลบาราโหม มาจากคำว่า บัรโหมหรืออัลบัรโหม ซึ่งแปลว่า "ผู้ที่กลับไปหาอัลลอฮ." หรือ"ผู้ล่วงลับไปแล้ว" เป็นที่ตั้ง สุสานหลวง ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และปัจจุบันคือ สุสานพญาอินทิรา และมีนักปราชญ์ที่มีผลงานด้านการเขียนวิชาการอิสลามหลายแขนงได้รับการยอมรับว่าเป็นไข่มุกทางวิชาการแห่งนูซันดารา (หมู่เกาะมาลายูและโลกอิสลาม) ตำราของท่านยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีพื้นที่ทั้งหมด 5 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 3 หมู่บ้าน สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีประชากร 2,639 คน นับถือศาสนาอิสลาม 85 % พุทธ 15%
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับ ต.กะมิยอ, ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,639 คน และจำนวนหลังคาเรือน 273 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ประมงชายฝั่ง
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
2. วัด 1 แห่ง
3. สถานีอนามัย 1 แห่ง
4. มัสยิด 2 แห่ง
5. โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
6. สุสานเจ้าเมืองในอดีต 2 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.