ตำบลตะลุโบะ
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี แต่เดิมชุมชนแห่งนี้มีชื่อว่า "บึงลูโบ๊ะ" แปลว่าบึงลึก ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่ต่ำ มีบึงใหญ่ และมีเรื่องเล่าว่าในบึงใหญ่นี้มีจระเข้เผือก อาศัยอยู่ในบึงนี้ เรียกว่าบุงลูโบ๊ะ เรียกกันมาเรื่อยๆ ในที่สุดเปลี่ยนเป็นตะลุโบะ จนถึงทุกวันนี้

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่านทางทิศตะวันตก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ อบต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.คลองมานิง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ เขตเทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,409 คน และจำนวนหลังคาเรือน 953 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. มัสยิดแบรอตะลุโบะ
2. มัสยิดแบรออาตะจะรัง
3. มัสยิดปาแดบูงอ
4. มัสยิดอัลฮูดา
5. มัสยิดปารูโป๊ะ
6. มัสยิดกูวง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.