ตำบลทุ่งพลา
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
คำว่า "ทุ่งพลา" เป็นชื่อเรียกบริเวณที่ต้นพลาขึ้นอยู่กันหนาแน่น ต้นพลาเป็นไม้ยืนต้น เนื้อแข็ง ชาวบ้านนำไปเผาถ่าน และเป็นไม้พื้นสำหรับสตรีไทยคลอดลูก และต้องอยู่ไฟ เพราะทำความร้อนได้ดี สำหรับลูกพลาอ่อน เด็กนิยมมาใส่กระบอกไม้ไผ่มาเป็นกระสุนยิงเล่น ลูกพลาเมื่อสุกจะมีสีดำรสหวาน ทำให้บริเวณนี้ชื่อ เรียกว่า "ทุ่งพลา" จึงเป็นชื่อเรียกมาจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่ม ประชากรทำการเกษตร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน 701 ครัวเรือน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปากล่อ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,764 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,084 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา,ทำสวน,ทำไร่
อาชีพเสริม การแปรรูปอาหาร
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดพลานุภาพ
2. น้ำตกอรัญวารินทร์
3. มัสยิดบ้านเกาะตา
4.เขาพระเณร
5.เขื่อนห้วยวังไทร
6.วัดอรัญวาสิการาม (วัดห้วยเงาะ)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.