ตำบลพ่อมิ่ง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตามที่เล่าต่อกันมาว่ามีประชาชนจากพื้นที่ใดไม่ทราบแน่ชัดได้อพยพหาที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ในประชาชนจำนวนนั้นมีผู้มีความรู้ด้านช่างก่อสร้างได้มาบุกเบิกสร้างวัดและบ้านเรือนอยู่อาศัย เมื่อมาอยู่นาน บ้านเรือนจำนวนคนก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ และขยายพื้นที่กว้างออกไป ประกอบกับพื้นที่ใกล้เคียงมีราษฎรนับถือศาสนาอิสลาม ผู้นำที่เดินทางมาชื่อว่า "มิ่ง" ชาวบ้านให้ความนับถือเพิ่มคำว่าพ่อข้างหน้าเป็น"พ่อมิ่ง" เลยชื่อถูกเรียกมาจนทุกวันนี้

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบสูง มีพื้นที่ในการทำนาเป็นอาชีพหลัก มีถนนหนทางสัญจรไปมาตลอดเส้นทาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอปะนาเระ ประมาณ 13 กิโลเมตร มีรถยนต์ไปมาสะดวกตลอดฤดูกาล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.น้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ อบต.แป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.น้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.คอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,763 คน และจำนวนหลังคาเรือน 665 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ทำสวน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. มัสยิด 2 แห่ง บาราเซาะ 10 แห่ง
2. โรงเรียนประถม 2 แห่ง
3. วัด 1 แห่ง
4. กลุ่มออมทรัพย์ฯ 1 แห่ง
5. ปอเนาะ จำนวน 1 แห่ง
6. สถานีอนามัย 1 แห่ง
7. อบต. 1 แห่ง
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
9. ศูนย์สาธิตการตลาด 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.