ตำบลเกาะจัน
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเกาะจัน มีที่กล่าวกันว่า เนื่องในสมัยก่อน บริเวณพื้นที่ภายในตำบลเกาะจัน ได้มีการติดต่อทำการค้ากับพ่อค้าทางยะหริ่ง การเดินทางของพ่อค้าจากยะหริ่งมาค้าขายนั้น ได้อาศัยคลองลาเกาะเป็นเส้นทางคมนาคม สินค้าทางยะหริ่งเป็นสินค้าจำพวกอาหารทะเล ส่วนของเกาะจันจะเป็นอาหารจำพวกข้าวคำว่าเกาะจัน มาจากลักษณะพื้นที่ของตำบลเกาะจันส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนาเหมาะแก่การปลูกข้าว จะมีบางส่วนบริเวณกลางตำบลมีลักษณะเป็นเนิน น้ำท่วมไม่ถึง เมื่อมีการค้นพบโดยคนสมัยก่อนและมีการตั้งชื่อขึ้นว่า เกาะจัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลเกาะจันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอมายอ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 2 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดปัตตานี 29 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกระเสาะ, ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสาคอใต้, ตำบลปานัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,536 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,287 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. มัสยิด 5 แห่ง
2. โรงเรียนประถม 3 แห่ง
3. อบต. 1 แห่ง
4. สถานีอนามัย 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.