ตำบลสะกำ
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสะกำ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอมายอ ประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสะกำ, หมู่ที่ 2 บ้านศาลาบูดี, หมู่ที่ 3 บ้านคลองโต๊ะเนาะ, หมู่ที่ 4 บ้านกูบังบาเตาะ

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลสะกำตั้งอยู่ในอำเภอมายอ เป็น 1 ใน 13 ตำบลของอำเภอมายอ อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,598 คน และจำนวนหลังคาเรือน 543 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนยางพารา และสวนผลไม้
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) มัสยิด 5 แห่ง
2) โรเงรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.