ตำบลพิเทน
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลพิเทน จากการเล่าสืบต่อกันมากว่า 300 ปี ชาวพิเทนอพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในสมัยนั้น ช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองเกิดสูญหาย พระเจ้าแผ่นดินจึงมีพระราชโองการให้ราชองครักษ์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาช้าง ออกติดตามโดยพี่เณรและพี่น้อง คือเจ้าอ่อน นางผมยาวเก้าศอก นางเลือดยาว เจ้าภา ซึ่งเป็นควานช้างได้ออกติดตามช้างมา แต่ปรากฏว่าช้างสูญหายลงมาทางใต้และร่องรอยได้สูญหายไปในพื้นที่ของเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นจังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน เมื่อออกติดตามช้าง แต่ไม่สามารถนำช้างกลับไปได้เพราะไม่พบช้างพี่เณร และพี่น้องทั้งหมดไม่กล้าเดินทางกลับอยุธยา เพราะกลัวอาญาแผ่นดิน พี่เณรและพี่น้องจึงตั้งรกรากอยู่ในป่าทึบ คือตำบลพิเทนในปัจจุบัน ส่วนคำว่า พิเทน สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่า พี่เณร ในสมัยก่อนนั้น

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลพิเทน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลปากู, ตำบลน้ำคำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอสายบุรี และอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลูโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,037 คน และจำนวนหลังคาเรือน 979 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ปักผ้าคลุมผมสตรี ทำขนม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สุสานพี่เณร
2. อุทยานน้ำตกนางผมหอม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.