ตำบลบางปู
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบางปู เล่ากันว่าหมู่บ้านแห่งนี้เดิมๆอยู่ริมทะเล (อ่าว)ในทะเลมีปลาชุกชุม ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงน้ำตื้น ทุกครอบครัวจะมีเรือและเครื่งมือจับปลา ลักษณะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ และบางปูได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นดินทราย เป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ติดกับทะเล สภาพชุมชนแออัด
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรดทะเลในอ่าวบางปู
ทิศใต้ จรดตำบลตาแกะ
ทิศตะวันออก จรดตำบลยามู
ทิสตะวันตกจรดตำบลบราโหม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,322 คน เป็นชาย 2,969 คน เป็นหญิง 3,353 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำการประมง ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สถานีอนามัยบางปู
2. หมวดการทางอำเภอยะหริ่ง
3. โรงเรียนบ้านบางปู
4. โรงเรียนบ้านบือเจาะ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.