ตำบลลำพะยา
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ที่มาของคำว่า "ลำพะยา" กล่าวแต่เดิมว่าเจ้าพระยาปัตตานี ได้ใช้พื้นที่ตำบลลำพะยา เป็นที่พักผ่อนและท่านโปรดการคล้องช้างเป็นอย่างมาก จึงให้สร้างที่พักขึ้นบริเวณหมู่บ้านทำเนียบในปัจจุบัน ชาวบ้านเรียกที่พักเจ้าพระยาปัตตานีแห่งนี้ว่า "ทำเนียบ" ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) ซึ่งบ้านทำเนียบนี้ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของตำบลลำพะยา โดยการคล้องช้างในสมัยนั้นจะนำช้างมาล่ามไว้ที่บ้านทำเนียบ จนชาวบ้านเรียกกันว่า "ที่ล่ามช้างของพระยา" และต่อมาคำพูดนี้จึงกร่อนสั้นลงเหลือเป็นคำว่า "ลำพะยา"

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบและภูเขา มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีการประกอบอาชีพทางการเกษตร พืชที่ปลูกมากได้แก่ ยางพารา ทุเรียน เงาะ มังคุด และข้าว บริเวณทางทิศตะวันออก จะเรียกว่า บ้านออก ทิศเหนือ เรียกว่า บ้านเหนือ ทิศตะวันตก เรียกว่า บ้านลำพะยา ส่วนที่ราบลุ่ม เรียกว่า บ้านพรุ และบริเวณเชิงเขา เรียกว่า บ้านทองล้น
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,173 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,207 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ได้แก่ ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การรับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา)
2. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 3
3. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา
4. สถานีอนามัยลำพะยา
5. เขื่อนลำพะยา
6. น้ำตกบูตง
7. วังน้ำเขียว
8. โรงเรียนบ้านต้นหยี
9. โรงเรียนบ้านเหนือ
10. โรงเรียนวัดลำพะยา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.