ตำบลบือมัง
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบือมังอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอรามัน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านตะโละเลาะ หมู่2 บ้านบือมัง หมู่3 บ้านดุซงตาวา หมู่4 บ้านมาแฮ หมู่5 บ้านปงตา หมู่6 บ้านปีแยะ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บุดี อ.เมือง และต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กรงปินัง กิ่งอ.กรงปินัง และต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,020 คน และจำนวนหลังคาเรือน 196 หลังคาเรือน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.