ตำบลยะต๊ะ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลยะต๊ะ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอรามัน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านมาแลเหนือ หมู่ 2 บ้านตูกู หมู่ 3 บ้านตะโละ หมู่ 4 บ้านปาแลใต้ หมู่ 5 บ้านตีบุ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.กาลอ, ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บาลอ, ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,017 คน และจำนวนหลังคาเรือน 843 หลังคาเรือน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.