ตำบลวังพญา
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
วังพญาเดิมเป็นชุมชนเล็ก ๆ ชื่อว่า "ปากาซาแม" มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก ชาวบ้านมีอาชีพทำนาเป็นหลัก ต่อมาเจ้าเมืองโกตาบารูได้ใช้พื้นที่ในชุมชนนี้ปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก เสมือนเป็นดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำของเจ้าเมือง จึงเรียกกันว่า "วังพญา" ต่อมาชุมชนได้เจริญขึ้นและแยกออกเป็นตำบลต่าง ๆ ด้วยเหตุที่ชาวตำบลนี้มีอาชีพทำนาเป็นหลัก และเพื่อระลึกถึงอดีตที่เป็นดินแดนปลูกข้าวของเจ้าเมือง จึงใช้ชื่อว่า "วังพญา" เป็นชื่อตำบลตั้งแต่นั้นมา

สภาพทั่วไปของตำบล :
ต.วังพญา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 63.13 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาสูงและภูเขาเตี้ย ๆ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.กอตอตือร้า, ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าเซง, ต.กอตอตือรา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา และอ.ยะรัง จ.ปัตตานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,980 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,019 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก คือ การทำนา และทำสวนผลไม้
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัด
2. สถานีอนามัย
3. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
4. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. มัสยิด
6. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา
7. กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล วังพญา :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โทร : 08 14785060

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล วังพญา

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.