ตำบลมะนังตายอ
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มคนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน โดยมาจากดุซงญอ อำเภอระแงะ และอำเภอต่าง ๆ ในเขตจังหวัดปัตตานี จนกลายเป็นชุมชนใหญ่ ในเขตทุ่งนา ที่ราบ และโยรอบ ๆ บริเวณ มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งต้นไม้นี้ใช้สำหรับทำยาสมุนไพรรักษาโรคบางชนิดได้ มีชื่อว่า "ต้นตายอ" (ต้นเซี่ยด) คำว่า "มะนัง" มาจากคำว่า "บือแน" ซึ่งแปลว่า ท้องนา เมื่อคนอพยพมาอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงนำคำว่า "มะนัง" มารวมกับ "ต้นตายอ" เป็นที่นิยมเรียกกันว่า "มะนังตายอ"

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบ โดยทั่วไป มีเนินเขาเป็นบางส่วน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 21,875 ไร่ เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ 820 ไร่ ระยะทางจากอำเภอเมือง - อบต. 12 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางปอ , ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,679 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,017 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา,ทำสวน,ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.มะนังตายอ
2. มัสยิด 8 แห่ง
3. โรงเรียนบ้านมะนิง
4. โรงเรียนบ้านจูดแดง
5. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขระดับตำบล
6. อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ม.4 (รพช.)
7.โรงเรียนบ้านโคกแมแน
8. โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ
9. โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ
10. โรงเรียนบ้านสุ"หงบาลา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.