ตำบลมูโนะ
อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลมูโนะ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสุไหงโกลก ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 8 กิโลเมตร
เมื่อประมาณ 100 ปีเศษ ที่บ้านมูโนะเป็นท่าเรือ ซึ่งราษฎรสัญจรไปมาทางแม่น้ำสุไหงโกลก และแวะหยุดพักอาศัย และต่อมาราษฎรได้มาอาศัยบริเวณท่าเรือและตั้งชื่อว่า บ้านมูโนะ ซึ่งคำว่า มูโนะ เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า "กาแจมูโนะ"เป็นลักษณะไม้ยืนต้น เปลือกสีดำ ใบคล้ายใบเถาวัลย์ดอกเป็นฟองสีขาว ผลกลม สีเหลือง รสหวาน

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโกลก และ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลปูโยะ , ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,450 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,086 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. มัสยิดลูโบะลือซง
2. ตลาดมูโนะ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.