ตำบลสุไหงปาดี
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสุไหงปาดี คำว่า "สุไหงปาดี" เป็นภาษท้องถิ่นมลายู มีความหมายว่า "กลองข้าวเปลือก" สาเหตุที่เรียกสืบเนื่องจากสมัยก่อนการคมนาคมไม่สะดวก คงใช้เฉพาะทางเรือ ในการสัญจรไปมาค้าขาย ตั้งแต่ปากน้ำบางนรา - คลองตากใบ ถึงคลองสุไหงปาดี โดยใช้ลำคลองที่ไหลจากเขาสันกาลาคีรี มีการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะข้าวเปลือก

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลสุไหงปาดีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสุไหงปาดี ห่างจากตัวอำเภอ 8 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ต.สุไหงปาดี มีเนื้อที่ 172.645 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง และ ตำบลบางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี และ ตำบลปูโย๊ะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพร่อน , ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี และ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,969 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,656 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำนา/รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. นพต.ที่ 1 สนภ.4 หน่วยทหารพัฒนา
2. สถานีถ่ายทอดโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
3. สถานีวิทยุ กวส.6
4. กองร้อย ตชช.ที่ 447
5. สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี
6. วัดประชุมชลธารา,วัดโบราณสถิตย์,วัดประดิษบุปผา
7. มัสยิด 3 แห่ง
8. สถานีอนามัย 2 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.