แขวงคลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด


ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของตำบล แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
วัด
  วัดรัชฎาธิฐาน
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ 692 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน เดิมชื่อ "วัดเงิน" เป็นวัดเก่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และมีการบูรณะในสมัย ร.1 โดยกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชินีนาถ และได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยพระบรมกษัตริย์เรื่อยมาจนถึง ร.4 ได้พระราชทานนาม "วัดรัชฎาธิฐาน" เป็นวัดเก่าแก่ที่มีถาวรวัตถุล้ำค่า ที่สร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ รวมถึงพระแท่น ศิลาที่ประทับในการโปรยทานของ ร.4 และ ร.5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้น
 
 
  
  วัดตลิ่งชัน
ตั้งอยู่ 300 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน หน้าบันประดับด้วยถ้วยชามลายคราม บานประตูหน้าต่างมีลวดลายประดับมุกภาพพระเจ้าสิบชาติที่ฝาผนังภายในอุโบสถ มีภาพเขียนพระพุทธรูปปางสมาธิ มีฐานกลีบบัวรองรับเรียงเป็นแถวทั้งสี่ด้าน วัดตลิ่งชัน สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ประมาณ พ.ศ.2310 ไม่ปรากฎหลักฐานว่า ผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้น
 
 
หน้าที่ : 1 จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด : 2 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.