ตำบลเจ้าเจ็ด
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
วัด
  วัดตะกู
ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลวัดตะกู สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ มีอุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 8.50 เมตร ก่ออิฐถือปูน ศาลาการเปรียญกว้าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างด้วยคอนกรีต หอสวดมนต์กว้าง 7.50 เมตร ยาว 14.50 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตและไม้ วัดตะกูสร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2305
ตำบลตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
ศาลหลักเมือง/สถานที่สักการะบูชา
  หลวงพ่อฤาษี
เดิมเป็นจอมปลวกมีรูปร่างเหมือนองค์ฤาษี ชาวบ้านและท่านเจ้าอาวาสเลยเอาปูนมาโบกครอบ นำคัมภีร์และใบลานใส่ไว้ในองค์หลวงพ่อฤาษี เป็นที่นับถือของประชาชนในตำบลมาก ปัจจุบันองค์หลวงพ่อฤาษีตั้งอยู่ในอาคารหน้าโรงเรียนวัดตะกู
ตำบลตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
วัด
  วัดกอไผ่
ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านบางหลวงโด ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำโผงเผง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ และเจดีย์ด้านหน้าอุโบสถ สูง 25 เมตรเศษ วัดกอไผ่สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2298 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2307
ตำบลตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
  วัดอัมพวา
ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านบางหัก ตำบลบางหัก อำเภอบางหัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด 15 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่มริมคลองบางหลวง มีอุโบสถกว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร ศาลาการเปรียญกว้าง 20 เมตร ยาว 38 เมตร หอสวดมนต์กว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร กุฏิสงฆ์จำนวน 10 หลัง เป็นอาคารไม้ และมีพระประธานในอุโบสถ ขนาดพระเพลากว้าง 2.20 เมตร ปางมารวิชัย วัดอัมพวาสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2243 เดิมมีนามว่า "วัดใหม่" และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.2251
ตำบลตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
  วัดโคกหิรัญ
ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านบางชะนี ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีเนื้อที่ 38 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา มีโบสถก่ออิฐถือปูน ศาลาการเปรีญญสร้างด้วยไม้ มีหอระฆังและฌาปนสถาน ในอุโบสถมีพระประธาน วัดโคกหิรัญสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2305 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณปี พ.ศ.2347
ตำบลตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
  วัดจุฬามณี
ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านกุ่ม ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา มีอุโบสถ หอสวดมนต์ และกุฏิสงฆ์สร้างด้วยไม้ ในอุโบสถมีพระประธาน ขนาดพระเพลากว้าง 1.46 เมตร สูง 2.06 เมตร เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางห้ามญาติ 2 องค์ ปางถวายเนตร 2 องค์ พระพุทธสาวก 4 องค์ และพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่ในมณฑป วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลาย ประมาณปี พ.ศ.2293 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณปี พ.ศ.2304
ตำบลตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด : 301 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.