ตำบลศรีษะกระบือ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก
 
วัด
  มัสยิดไซคุ้ลอิสลาม
เดิมทีสร้างเป็นไม้ 2 หลัง ต่อมาไม้ได้ผุพัง จึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินช่วยกันสร้างเป็นตึก 2 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2544 แต่ยังขาดเงินในการบูรณะตกแต่งภายในให้สมบูรณ์แบบมีผู้อุทิศที่ดิน คือ โต๊ะยี กะจิ บริจาคที่ดิน 5 ไร่ ให้เป็นที่นมัสการของศาสนาอิสลาม และเป็นที่ประชุมมัสยิดต่างๆ
ตำบลตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 
 
 
  วัดอารีราษฎร์
เป็นวัดที่เก่าแก่มาแต่โบราณ อายุประมาณ 100 กว่าปี เป็นที่ประดิษฐ์สถานของพระเก่าแก่มากมาย
ตำบลตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 
 
 
  วัดโพธิ์แทน
วัดโพธิ์แทนเป็นวัดเก่าแก่ และได้กลายเป็นวัดร้าง และปีพ.ศ. 2475 พระอาจารย์แพ ได้บูรณะสร้างขึ้น และตั้งชื่อว่า "วัดโพธิ์แทน"
ตำบลตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 
 
สวน
  สนามกอล์ฟ Water Mill
เป็นสนามกอล์ฟ 19 หลุม มาตรฐานตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านคลอง 14 ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ตำบลตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 
 
วัด
  วัดพลอยกระจ่างศรี
เป็นวัดเก่าแก่มีอายุประมาณ 80 กว่าปี เป็นวัดที่มีอาณาเขตกว้างขวาง
ตำบลตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 
 
 
  วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (เตยใหญ่)
มีคุณพ่อเสกสม กิจมงคล และคุณพ่อสมจิตร พึงหรรษา เป็นบาทหลวง สร้างมาประมาณ 600 ปีมาแล้ว
ตำบลตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 
 
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด : 127 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.