ตำบลลาดยาว
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์
 
วัด
  วัดพนมรอก วิหารหลวงพ่อคล้าย
เป็นวัดที่เก่าแก่ มีพระอาจารย์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ คือ หลวงพ่อคล้าย ซึ่งทุกปีจะมีงานวันคล้ายวันมรณะภาพของท่าน ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มาก
ตำบลตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 
 
ภูเขา ป่า อุทยาน
  ภูเขาพนมรอก
เป็นสภาพป่าไผ่รวกซึ่งอยู่บนภูเขาพนมรอก จะมีสถานที่ที่ก่อสร้างอำเภอเก่า มีกระดานเขา(การปรับพื้นที่ยอดภูเขาให้เป็นพื้นที่ราบเรียบ) ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น
ตำบลตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 
 
บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำ เขื่อน
  อ่างเก็บน้ำประมงบ้านฝากเขา
เป็นอ่างกักเก็บน้ำที่ติดกับภูเขาพนมรอก เป็นแหล่งพักผ่อน มีธรรมชาติที่สวยงามมาก
ตำบลตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 
 
วัด
  วัดพนมรอก

ตำบลตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 
 
ภูเขา ป่า อุทยาน
  ป่าชุมชนหมู่ 4
ป่าชุมชนหมู่ 4 ต.สายลำโพง มีเนื้อที่ทั้งหมด 200 ไร่ มีสระเก็บน้ำขนาด 50 ไร่ สำหรับปล่อยพันธุ์ปลา
ตำบลตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 
 
วัด
  มณฑปเรือนแก้ว วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ
กว้าง๑๒ ม.สูง๑๓ ม. เป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์ไทยอินเดีย มุงและกั้นด้วยกระจกสีชาทั้งหมด เป็นที่ระดิษฐาน“พระพุทธบาททั้งคู่”เนื้อสำริดสามกษัตริย์ ประกอบด้วยทองคำ เงิน และ นาค รวม ๑๐๘ บาท “พระพุทธรัชมงคลอุบลบพิตร” พระประธานของวัด เป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง ปางสมาธิ ซึ่ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จมาถวายไว้ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภพันธ์ ๒๕๔๗ และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ถวายพระนามพระประธานองค์นี้ อันมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคลผู้สร้างแห่งความเป็นพระราชา
ตำบลตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 
 
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด : 148 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.