ตำบลห้วยโป่ง
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
 
สวน
  สวนรุกขชาติน้ำตกซับชมภู
สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดั้งเดิม ป่าเบญจพรรณ และป่าปลูกขึ้นใหม่ มีพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น มีน้ำตกจำนวน 3 แห่ง สามารถลงเล่นน้ำได้ เป็นที่ศึกษาธรรมชาติเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ได้เป็นอย่างดี
ตำบลตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำ เขื่อน
  บึงกันเจม
บึงกันเจม หมู่ที่ 4 ต.เพชรละคร เป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนื้อที่บริเวณโดยรอบทั้งหมดประมาณ 400 ไร่
ตำบลตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
  อ่างเก็บน้ำห้วยจั๊กจั่น
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านวังเจริญรัตน์ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ตำบลตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
น้ำตก
  น้ำตกวังไพร
ตั้งอยู่หมู่ 10 บ้านโนนตูม ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทางจาก อบต.บ่อไทย ถึงน้ำตกประมาณ 18 กิโลเมตร
ตำบลตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
  น้ำตกซับยายดำ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาย ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เป็นน้ำตกที่สวยงามตามธรรมชาติ
ตำบลตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำ เขื่อน
  อ่างเก็บน้ำบ้านวังอ่าง
เป็นอ่างเก็บน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน กว้าง 150 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 30 เมตร น้ำใสสะอาดพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีแพนั่ง มีป่าไม้ล้อมรอบอ่างเก็บน้ำ บรรยากาศร่มรื่น เป็นธรรมชาติ
ตำบลตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด : 165 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.