ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
โบราณสถาน
  กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช
กล่าวกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช เป็นกำแพงก่ออิฐที่ยังคงเหลือเป็นแนวค่อนข้างสมบูรณ์ ทอดตัวขนานไปกับคูเมืองตั้งแต่ป้อมประตูชัยศักดิ์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 100 เมตร
ตำบลตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
วัด
  101. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
อยู่ริมถนนราชดำเนิน พระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ ตามตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เจ้าชายธนกุมารและพระนางเหมชาลา เป็นผู้นำเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้วและสร้างเจดีย์องค์เล็ก ๆ เป็นที่หมายไว้ ต่อมาในปีมหาศักราช 1098 (พ.ศ.1719) พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ทรงสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นพร้อมการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ พระบรมธาตุเจดีย์มีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงลังกาสูง 55.78 เมตร (กรมศิลปากรวัดเมื่อการบูรณะปลียอดทองคำเมื่อ พ.ศ. 2538)
ตำบลตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
โบราณสถาน
  กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช
การสร้างกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช ปรากฏหลักฐานจากตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมื่อตั้งเมืองขึ้นที่หาดทรายแก้ว แล้วจึงสร้างกำแพงเมืองเป็นกำแพงดิน มีคูล้อมรอบ สันนิษฐานว่ามีการบูรณะกำแพงเมืองส่วนต่าง ๆ กันมาหลายครั้ง ทุกครั้งคงพยายามรักษาแนวกำแพงเดิมไว้ใน พ.ศ. ๑๙๕๐
ตำบลตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
 
  หอพระอิศวร
อยู่ในเมืองทางทิศใต้ของวัดเสมาเมือง บูรณะใหม่เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวร ด้านทิศใต้ของหอพระอิศวร มีเสาชิงช้าสำหรับทำพิธีโล้ชิงช้าของพรามณ์เมืองนครศรีธรรมราช และได้ยกเลิกไป เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๘ เมื่อก่อนใกล้กับเสาชิงช้ามีโบสถ์พรามณ์ แต่ได้ผุพังจนไม่เหลือซาก ภายในโบสถ์มีเทวรูปหล่อด้วยสำริด พระพิฆเนศวร พระศิวะนาฏราช พระอุมา และรูปหงส์ซึ่งย้ายเข้ามาไว้ในหอพระอิศวร แต่ทางพิพิธภัณฑสถานเกรงว่าจะหาย จึงย้ายไปเก็บรักษาไว้ในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานนครศรีธรรมราช และได้หล่อรูปจำลองไว้แทนในหอพระอิศวร
ตำบลตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
วัด
  102. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
จากฐานบัวคว่ำบัวหงายถึงปลียอด 6.80เมตร ใช้ทองคำเนื้อสิบหุ้มโดยรอบ ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มีวิหารที่มีความสำคัญหลายหลังประดิษฐานอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระวิหารหลวงมีความงามตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอม วิหารที่มีพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ชื่อว่า “พระศรีธรรมาโศกราช” ประดิษฐานอยู่ วิหารพระมหาภิเนษกรมน์ (วิหารพระทรงม้า) วิหารทับเกษตร ส่วนวิหารเขียน และวิหารโพธิ์ลังกานั้นเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พุทธศาสนิกชนถวายเป็นพุทธบูชา
ตำบลตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
โบราณสถาน
  กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช
กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช สมเด็จพระราเมศวรแห่งกรุงศรีอยุธยาตีล้านนาไทยได้ ได้กวาดต้อนผู้คนมาไว้ที่เมืองนครศรีธรรมราช ชาวล้านนาไทยจึงนำเอาแบบอย่างการสร้างกำแพงเมืองมาจากเมืองเชียงใหม่ มาซ่อมกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช โดยทำเป็นกำแพงแบบปักเสาพูนดินในราว พ.ศ. ๒๑๐๐ เมื่อชาวโปรตุเกสนำวิธีการสร้างแบบก่ออิฐและตั้งฐานปืนใหญ่เข้ามากำแพงเมืองนครศรีธรรมราชคงถูกดัดแปลงเป็นกำแพงก่ออิฐขึ้น เพื่อให้เป็นป้อมปราการที่แข็งแรง
ตำบลตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด : 206 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.