ตำบลปากแพรก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
น้ำตก
  น้ำตกวังช้าง
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 และ 7 ต.ต้นยวน เป็นแหล่งต้นน้ำ มีป่าอุดมสมบูรณ์
ตำบลตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
ธรรมชาติ
  ถ้ำประวัติศาสตร์
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ต.ต้นยวน สถานที่แห่งนี้เมื่อปี 2520-2525 เคยเป็นที่หลบซ่อมและค่ายพักของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทสไทยมีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่
ตำบลตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
น้ำตก
  ธารน้ำตกบางคุย
เป็นธารน้ำที่มีน้ำไหลผ่านโขดหิน มีป่าไม้และลำธารที่สวยงาม เนื้อที่ 25 ไร่
ตำบลตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
ธรรมชาติ
  ถ้ำร้อยหอ้ง
เป็นภูเขาที่มีขนาดใหญ่อยู่ใจกลางหมู่บ้าน และมีถ้ำขนาดใหญ่ภายในเป็นชั้นๆ หลายสิบชั้น และแบ่งเป็นห้องหลายสิบห้อง เนื้อที่ 50 ไร่
ตำบลตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
ภูเขา ป่า อุทยาน
  อุทยานแห่งชาติเขาศก
มีเนื้อที่ 738.74 ตารางกิโลเมตร ครอบคุลุมพื้นที่ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอพนม อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอคีรีรัฐนิคม มีภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน มีพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด มีน้ำตกหลายแห่ง และยังมีดอกบัวผุดซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ตำบลตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
 
  อุทยานแห่งชาติคลองพนม
มีพรรณไม้และสัตว์ป่าที่หายากหลายชนิด และยังมี"ถ้ำแก้ว" ซึ่งภายในถ้ำจะมีห้องต่างๆ มากมาย เช่นห้องเกร็ดแก้ว ห้องฤษี ห้องม้าน้ำ ห้องหม้อยา ในการเข้าชมใช้เวลาประมาณ 40 นาที
ตำบลตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด : 208 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.