สถานที่ท่องเที่ยว
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]

ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ [ 137 รายการ]
 
สวน
  สวนรุขชาติสวนป่า

ตำบลตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 
 
โบราณสถาน
  พระธาตุแก้งกอย
เป็นพระธาตุเก่าแก่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโนนคูณ เป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป และมีการจัดงานสรงน้ำพระธาตุทุกปีในวันสงกรานต์
ตำบลตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
  พระธาตุแก้งกอย

ตำบลตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 
 
บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำ เขื่อน
  สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านผาเมียด ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 15 กม.
ตำบลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
  สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว
มีลักษณะเด่น คือ เป็นน้ำผุดที่เกิดจากธรรมชาติ สามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดปี
ตำบลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
  สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว
สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว เป็นแหล่งน้ำที่ผุดขึ้นเองตามธรรมชาติ น้ำใส สะอาด เย็น มีปลาให้สามารถนั่งดูได้ มีร้านอาหารพื้นเมือง ประเภทส้มตำ ไก่ย่าง ปลาย่าง ฯลฯ บริเวณพื้นที่ของสวนรุกขชาติ มีประมาณ 2,000 ไร่
ตำบลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 
 
ภูเขา ป่า อุทยาน
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชมสัตว์ป่านานาชนิด
ตำบลตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
การดูนก ดูผีเสื้อ และส่องสัตว์ป่ากลางคืน
ตำบลตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

ตำบลตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 
 
บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำ เขื่อน
  เขื่อนจุฬาภรณ์
ตั้งอยู่ที่ลำน้ำพรม บนเทือกเขาขุนพาย อำเภอคอนสาร เขื่อนนี้ช่วยบรรเทาอุทกภัยในบริเวณทุ่งเกษตรสมบูรณ์
ตำบลตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด : 137 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.