สถานที่ท่องเที่ยว
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]

ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 165 รายการ]
 
บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำ เขื่อน
  หนองแค
หมู่ที่ 1 ต.หนองแค อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ตำบลตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
วัด
  วัดตาลเดี่ยว
วัดบ้านตาลเดี่ยว เป็นวัดคู่บ้านของบ้านตาลเดี่ยวและชาวตำบลตาลเดี่ยว เป็นวัดเก่าแก่ของตำบล และชุมชนให้ความเคารพศรัทธา ปฏิบัติตามพุทธศาสนา
ตำบลตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
  วัดตาลเดี่ยว
ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ตำบลตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
  วัดตาลเดี่ยว
ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ตำบลตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
สถานที่ราชการ
  ค่ายลูกเสือพ่อขุนผาเมือง
ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ตำบลตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำ เขื่อน
  หนองขาม
หนองเก็บน้ำธรรมชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ตำบลตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
น้ำตก
  น้ำตกตาดฟ้า
เป็นน้ำตกในเทือกเขาเพชรบูรณ์ 2 ชั้น มีลำน้ำก้อไหลตลอดปี ความสูงของน้ำตก 200 เมตร กว้าง 50 เมตร มีน้ำตกไหลลง 2 ทาง ตกลงสู่แอ่งน้ำ และลานหิน บริเวณด้านล่างปรากฎภาพอย่างสวยงาม ห่างจากบ้านน้ำก้อ 8 กม.
ตำบลตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ภูเขา ป่า อุทยาน
  ถ้ำใหญ่ 9 ถ้ำ
เป็นถ้ำใหญ่ในป่าตำบลน้ำก้อ บนยอดเขา "ภูใหญ่" ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ จำนวน 9 ถ้ำ ขนาดปากถ้ำตั้งแต่ สูง 10 เมตร กว้าง 20 เมตร มีชื่อคือ ถ้ำใหญ่/ถ้ำแหมบ/ถ้ำซาง/ถ้ำกกขี้กา/ถ้ำลับแล/ถ้ำเพียงดิน/ถ้ำห้วยสีชุ่ม/ถ้ำเกิ้ง/ถ้ำช่องลม อยู่ห่างจากบ้านน้ำก้อ 3 กม.
ตำบลตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
อนุสาวรีย์
  อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
พระรูปทำด้วยโลหะ ประดิษฐานในอิริยาบทยืน พระหัตถ์ขวาทรงดาบปักลงดิน พระหัตถ์ซ้ายชี้ลงพื้น อนุสาวรีย์นี้เป็นที่สักการะของชาวเพชรบูรณ์และผู้เดินทางผ่านไปมาในเส้นทางดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง
ตำบลตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
  อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
ตั้งอยู่ค่ายลูกเสือพ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก อยู่ห่างจากอำเภอหล่มสักประมาณ 3 กิโลเมตร
ตำบลตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด : 165 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.