สถานที่ท่องเที่ยว
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]

ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช [ 206 รายการ]
 
ภูเขา ป่า อุทยาน
  ป่าพรุแม่เจ้าอยู่หัว
มีป่าเสม็ดขาว ป่าทุ่งกระจูด และนกน้ำ เป็นสถานที่ศึกษาระบบนิเวศวิทยาป่าพรุ
ตำบลตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
ศูนย์ศิลปาชีพ
  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
เป็นสถานที่จัดสร้างขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อ ปี 2537 เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตำบลตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
น้ำตก
  น้ำตกหนานสวรรค์
ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่
ตำบลตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
ภูเขา ป่า อุทยาน
  ถ้ำวังนายพุฒ
ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด มีปากถ้ำกว้างประมาณ 10 เมตร ภายในถ้ำมีความยาวประมาณ 1,500 เมตร
ตำบลตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำ เขื่อน
  เขื่อนห้วยน้ำใส
ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด มีเนื้อที่ประมาณ 5,600 ไร่
ตำบลตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
วัด
  วัดไม้เสียบ
เป็นสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด มากด้วยสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัจธรรม มองเห็นตนเองและคุณค่าความเป็นมนุษย์ พร้อมด้วยกุศลที่สามารถสร้างผดุงสังคมด้วยการดูแลของเจ้าอาวาสวัดไม้เสียบรักษาด้วยยาสมุนไพร/อบไอน้ำสมุนไพร
ตำบลตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
ธรรมชาติ
  โครงการชลประทานไม้เสียบ
เป็นแหล่งต้นน้ำ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ตำบลตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
วัด
  วัดเขาพระ

ตำบลตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
 
  วัดเขาลำปะ

ตำบลตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
น้ำตก
  น้ำตกหน้าโตนเล็ก
เป็นน้ำตกที่คงความเป็นธรรมชาติ มากด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่นตลอดปี
ตำบลตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด : 206 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.