ค้นหาข้อมูลตำบล
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]
ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'47
สินค้า OPC'47 [แยกจังหวัด]
สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด


  ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : จากข้อมูล
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา จากข้อมูลที่สามารถเลือกได้จากรายการ เช่น ค้นหา 'วัด' จาก ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
ระบุจังหวัด          แสดงภาพสถานที่ท่องเที่ยว
  ท่องเที่ยว หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เรียงลำดับ : จาก น้อยไปมาก มากไปน้อย
 

รายการสถานที่ท่องเที่ยว < หน้าที่ผ่านมา(1) | หน้าต่อไป >(3) | ข้อมูล 170 รายการ
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว ตำบล
<ภาพ.. รอการบันทึก>
วัดสุรชายาราม (หลุมดิน)
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง เดิมเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นวัดร้าง ชำรุดทรุดโทรม ท่านผู้หญิงอิ่ม บุนนาคจึงได้สร้างอุโบสถและขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 23 กรกฎาคม 2457 ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานว่า "วัดสุรชายาราม" และยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
วัดคูบัว
วัดประจำตำบล มีท่านหลวงพ่อธรรมรถพิสิทธิ์เป็นเจ้าอาวาส
ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมืองโบราณคูบัว
เมืองโบราณคูบัว เป็นอาคารพุทธศาสนาเนื่องในลัทธิมหายานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง จากร่องรอยหลักฐานที่ปรากฎให้เห็น สันนิษฐานได้ว่า น่าจะเป็นฐานของวิหาร เนื่องจากมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีบันไดขึ้นไปสู่ลานประทักษิณชั้นบนทางด้านทิศตะวันออก ฐานประดับด้วยซุ้ม และเสาอิงที่แต่เดิมเคยมีรูปพระโพธิสัตว์ทำด้วยปูนปั้นประดับตกแต่ง เพราะว่าปัจจุบันยังมีรูปพระโพธิสัตว์ทำด้วยปูนปั้นประดับตกแต่งที่มีลักษณะ และสัดส่วนที่เข้ากันได้กับซุ้ม และเสาอิงที่เก็บรักษาไว้ที่วัดโขลงสุวรรณคีรีบางส่วน
ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
วัดโขลงสุวรรณคีรี
วัดเก่าแก่ที่เป็นที่ค้นพบเมืองโบราณ ปัจจุบันยังได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของโบราณของตำบลด้วย หลวงพ่อสิทธิ วราทร เป็นเจ้าอาวาส
ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ศูนย์สืบทอดศิลปผ้าตีนจก ราชบุรี
อยู่ในตำบลคูบัว เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะ ผ้าจกไท-ยวน เก็บตัวอย่างของผ้าจกที่มีลวดลายดั้งเดิม มีคอมพิวเตอร์สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เปิดดูประวัติ เรื่องราวต่าง ๆ มีสาธิตการทอผ้า และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
วัดแคทราย
ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมืองโบราณคูบัว
เมืองโบราณคูบัว ปัจจุบันตั้งอยู่ในท้องที่ ต.คูบัว เขต อ.เมืองราชบุรี โดยอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดราชบุรีไปทางด้านทิศใต้ ประมาณ 8 กม. มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน ขนาดกว้างประมาณ 800 เมตร ยาว ประมาณ 2,000 เมตร
ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมืองโบราณคูบัว
ลักษณะฐานเช่นนี้คล้ายคลึงกับฐานของโบราณสถานคลังใน กลางเมืองโบราณศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ที่สร้างขึ้นเนื่องในวัฒนธรรมทวารวดีเช่นเดียวกัน และนอกจากนี้ยังได้พบพระโพธิสัตว์สำริดขนาดเล็กที่มีลักษณะ และรูปแบบคล้ายคลึงกันกับประติมากรรมที่พบที่บริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพุทธศิลปะที่สร้างขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานนิกายวัชรที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในอินเดีย และชวาภาคกลางในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 - 15
ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมืองโบราณคูบัว
วัสดุที่มีการนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารศาสนาสถานของเมืองโบราณคูบัวนั้น ส่วนใหญ่นิยมก่อด้วยแผ่นอิฐขนาดใหญ่ซึ่งทั่วไปมีขนาดโดยประมาณ กว้าง 17 ซม. ยาว 35 ซม. และหนา 10 ซม. เนื้ออิฐผสมด้วยแกลบข้าวเหนียวเมล็ดใหญ่ ใช้ดินเนียวเนื้อละเอียดผสมยางไม้หรือน้ำอ้อยเป็นดินสอ หรือตัวประสาน การเรียงอิฐใช้วิธีการเรียงตามแนวยาววางสลับกับแนวกว้างในชั้นเดียวกัน สำหรับส่วนฐานล่างสุดของอาคารศาสนสถานเท่าที่มีการพล ส่วนใหญ่มักใช้อิฐก่อเช่นเดียวกันกับส่วนที่อยู่เหนือขึ้นไป
ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
วัดบ้านช่อง
หมู่ที่ 7 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
บึงหนองรี
หมู่ที่ 5 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม
เดิมชื่อ "วัดใหม่บ้านเวรุวนาราม" สร้างเมื่อปี พ.ศ.2417 ต่อมาเปลี่ยนเป็น "วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม" ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.บ้านไร่ มีเนื้อที่ประมาร 16 ไร่ มีวิหารเก่าแก่ 1 หลัง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.2535
ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
วัดบ้านไร่
เดิมเป็นสำนักสงฆ์สัมมราม ต่อมาสร้างเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2527 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.2539 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.บ้านไร่ มีเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่
ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ถ้ำจอมพล
ถ้ำจอมพล เดิมเรียกถ้ำมุจลินท์ อยู่ที่เขาจอมพล มีบันได้ขึ้นสะดวก ติดสถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงใกล้ที่ว่าการอำเภอ ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยสวยงาม ชมธารศิลา สร้อยระย้า แส้จามรี เข้าถ้ำมัสยาสถิต ชมศิลาย้อยประสิทธิเทวา และเกศาสลวย ผาวิจิตรมีลักษณะคล้ายริ้วไหมอินทรธนูบนบ่าของจอมพลทหารเรือ
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ถ้ำจอมพล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่า ถ้ำจอมพลเมื่อคราวเสด็จประพาสน พ.ศ.2438 เป็นถ้ำที่มีขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 240 เมตร ด้านหน้าแวดล้อมด้วยสวนรุกชาติไม้ดอก ไม้ประดับและฝูงลิงที่เป็นมิตรกับทุกด้าน
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ถ้ำจอมพล
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ถ้ำจอมพล
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ถ้ำจอมพล
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
เขาคันหอก
ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.เบิกไพร ลักษณะเป็นภูเขาเตี้ยๆ มีถ้ำเป็นจุดเด่นของสถานที่ ซึ่งเป็นถ้ำโบราณเป็นที่อาศัยของมนุษย์สมัยโบราณ และที่พักยังปรากฎอยู่จนถึงปัจจุบัน
ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
เขาคันหอก
ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
วัดทุ่งกระถิบ
หมู่3 บ้านทุ่งกระถิน ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เดิมชื่อวัดเขาตกน้ำ เพราะภูเขาที่อยู่ติดวัดยื่นตกลงในแม่น้ำภาชี ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อ วัดทุ่งกระถิน เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้าน
ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
วัดทุ่งกระถิบ
สถานที่ท่องเที่ยว 1.ชมเขาตกน้ำ 2.ชมธรรมชาติบริเวณวัด 3.นมัสการรูปเหมือนเจ้าแม่กวนอิม 4.นมัสการพระนอนองค์ใหญ่ 5.ขึ้นเขาชมทิวทัศน์รอบๆ หมู่บ้าน
ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
วัดรางบัว
วัดประจำตำบล ซึ่งมีอุโบสถที่งดงาม มีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่มากมาย และยังเป็นสถานที่เก็บของเก่า ของหายากในตำบลอีกด้วย โดยมี พระครูปิยศิรสุนทรเป็นเจ้าอาวาส
ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ธารน้ำร้อนบ่อคลึง
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ประเพณีกินข้าวห่อกระเหรี่ยง
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ธารน้ำร้อนบ่อคลึง
ธาบ่อคลึง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง ระยะทางห่างจาก จ.ราชบุรี 75 กม. ห่างจาก อ.สวนผึ้ง 10 กม. เป็นธารน้ำร้อนซึ่งเกิดเองตามธรรมชาติ ผุดออกมาตามซอกหินแนวเทือกเขาตะนาวศรี และไหลลงสู่พื้นที่ต่ำไหลตามโขดหินอย่างสวยงาม และไหลมารวมกันที่สระน้ำที่ทันสมัย เพื่อความสะดวกในการอาบน้ำร้อนของนักท่องเที่ยว โดยต่อท่อนำน้ำร้อนมาไว้ที่สระ เป็นบ่อน้ำที่สะอาด มีการไหลเวียนของน้ำตลอดเวลา
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
น้ำตกเก้าโจน
น้ำตกเก้าโจน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง ซึ่งอยู่ใกล้กับธารน้ำร้อนบ่อคลึง เลยขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กม. น้ำตกจะมีทั้งหมด 9 ชั้น จึงเรียกว่าน้ำตกเก้าโจน และมีพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นอยู่มากมายในบริเวณน้ำตก และเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า และของฝากพื้นเมือง
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ไร่อุษาวดี
ไร่อุษาวดี ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อยู่ห่างจาก อ.สวนผึ้ง ประมาณ 25 กม. เป็นสถานที่ที่มีการปลูกพันธุ์กุหลาบนานาชนิดมากมาย ไว้จำหน่าย และเพื่อความสวยงาม พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และมีที่พักในราคากันเอง
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
<ภาพ.. รอการบันทึก>
จุดชมวิวเขากระโจม และน้ำตกผาชลแดน
อยู่บริเวณเดียวกันซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง ระยะทางห่างจาก อ.สวนผึ้งประมาณ 40 กม. และห่างจาก จ.ราชบุรี ประมาณ 100 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดในเทือกเขาตะนาวศรี คือจุดชมวิวเขากระโจม ซึ่งสามารถมองเห็นทั้งประเทศไทย และประเทศพม่า มีไม้ป่านานาชนิด อากาศเย็นสบาย เพราะใกล้กับน้ำตกผาชลแดน ซึ่งมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวที่นี่ เพราะมีฐานปฏิบัติการของตำรวจตระเวณชายแดนที่ 137 ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำ และขอบอกข่าวดีทางอำเภอสวนผึ้ง
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ประเพณีกินข้าวห่อกระเหรี่ยง
ข้างขึ้นเดือน 9 ของทุก ๆ ปี จะมีงานประจำปี ประเพณีกินข้าวห่อกระเหรี่ยง และมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างหมู่บ้าน เช่น การแข่งขันกินข้าวห่อ (ซึ่งข้าห่อจะทำด้วยข้าวเหนียวห่อมัดด้วยใบตองเป็นรูปกรวยสามเหลี่ยม แล้วนำไปต้มให้ข้าวเหนียวสุก นำมาจิ้ม กินกับมะพร้าวเคี่ยวน้ำตาล ซึ่งสมัยก่อนจะจิ้มกับน้ำผึ้ง) และมีการรับขวัญลูกหลาน โดยการผูกด้ายสีแดงที่ข้อมือ
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

หน้าที่ : จากสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด : 170 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.