ค้นหาข้อมูลตำบล
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]
ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'47
สินค้า OPC'47 [แยกจังหวัด]
สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด


  ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : จากข้อมูล
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา จากข้อมูลที่สามารถเลือกได้จากรายการ เช่น ค้นหา 'วัด' จาก ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
ระบุจังหวัด          แสดงภาพสถานที่ท่องเที่ยว
  ท่องเที่ยว หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เรียงลำดับ : จาก น้อยไปมาก มากไปน้อย
 

รายการสถานที่ท่องเที่ยว < หน้าที่ผ่านมา(269) | หน้าต่อไป >(271) | ข้อมูล 10343 รายการ
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว ตำบล
วัดเสม็ดใต้
ตั้งอยู่ ม.1 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เป็นวัดเก่าแก่สร้างมานานแล้ว
ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
เที่ยวงานประจำปี นมัสการรูปหล่อพระครูอุดมสังฆกิจ
ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วัดเสม็ดเหนือ
เป็นวัดเก่าแก่ของตำบลเสม็ดเหนือ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดเสมียนนารี
วัดขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเคียงคู่กับเขตจตุจักรมาเป็นเวลานานภายในอุโบสถได้รับการก่อสร้างขึ้นอย่างสวยงามตามแบบศิลปกรรมไทยอุโบสถหลังใหม่เป็นทรงไทยมีลวดลายปูนปั้น หน้าบัน ซุ้มประตู หน้าต่าง เสาช่อฟ้าใบระกาลงรัก ปิดทอง ภายในอุโบสถมีจิตกรรมฝาผนังที่สวยงาม แกะสลักวิจิตรตระการตา ในปี พ.ศ.2531 ได้รับการยกย่องจากกรมศาสนาให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรุงเทพมหานคร มีพระประธาน คือ "พระศรีศากยะพุทธวงศ์มะนี" วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัย ร.5 ชื่อวัด "เสมียนนารี" มาจากเสมียนพระคลังข้างที่ คือ "ท่านเสมียนขำ"
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วัดเสาธง
ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ 5 ตำบลมหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 88 วา ติดต่อกับที่ดินของนางบุญช่วย และนายทรัพย์ ทิศใต้ยาว 70 วา ติดต่อกับคลองมหาพราหมณ์ ทิศตะวันออกยาว 85 วา ติดต่อกับ ที่ดินของนายทรัพย์ ทิศตะวันตกยาว 119 วา ติดต่อกับที่ธรณีสงฆ์และที่ดินของนายไสว มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 8 แปลง เนื้อที่ 42 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา
ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 2 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เป็นวัดโบราณไม่ทราบประวัติแน่นอนว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนในอดีตเพราะปรากฎว่ามีปูชนียวัตถุโบราณที่ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากร 2 อย่าง คือ 1. พระพุทธบาทหินแดง 2. พระพุทธรูปศิลาและเขตพุทธาวาสก่อนที่จะมีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่ซากแนวกำแพงโบสถ์
ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดเสาธงทอง ม. 5 ทีต้นยางใหญ่ ร่มรื่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
วัดเสาหิน
สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2177 เดิมเรียก "วัดฝายหิน" เพราะมีแม่น้ำฝายหินไหลผ่าน เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสงคามสีมาแล้ว ซึ่งได้ลงทะเบียนวัดเมื่อปี พ.ศ.2490 ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ พระครูสิริกิจวิธาน (ครูบาแก้ว)
ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดเสิงสาง
ตั้งอยู่บนทางหลวงจังหวัด ถนนสายเสิงสาง - โนนสมบูรณ์ ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเสิงสางประมาณ 2 กม. (อยู่ทางซ้ายมือถนนสายไปหาดชมตะวันเขื่อนลำปลายมาศ) เป็นวัดเก่าแก่คู่อำเภอเสิงสาง ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใด หลวงปู่สอน รตติตญโญ เกจิอาจารย์ชื่อดังภาคอีสาน รุ่นเดียวกับหลวงปู่สุข ธมมโชโต และหลวงปู่เกาะ วัดหินโคลนดง จำพรรษามาโดยตลอดจนมรณภาพ ศิริรวมอายุได้ 105 ปี ภายในวัดมีศาลาการเปรียญเก่าแก่ กุฏิและเครื่องใช้ภายในของหลวงปู่สอน และรูปหล่อหลวงปู่สอน
ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
<ภาพ.. รอการบันทึก>
วัดแส
เจ้าอาวาส พระครูประทีปปัญญากร มีจำนวนพระ และเณร ประมาณ 15 รูป ก่อตั้งมาพร้อมกับหมู่บ้าน บ้านหนองบัวโดน
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
วัดแสงสวรรค์
ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านท่าพุทรา ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ใกล้เขตเทศบาลเมืองชุมแสง บริเวณวัดสวยงามร่มรื่น
ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
<ภาพ.. รอการบันทึก>
วัดแสงสว่าง
ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านแสงสว่าง ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เป็นสถานที่ปลูกป่าบริเวณร่มรื่น มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่
ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
วัดแสงสิริธรรม
เดิมมีชื่อว่า "วัดขวิด" สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2327 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2334 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภายในวัดมีอุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร บูรณะเมื่อปี พ.ศ.2392 มีลักษณะทรงไทยโบราณเครื่องบนไม้สักหลังคามุงกระเบื้องดินเผา มีโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ หลวงพ่อโต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2392 โดยใช้ปูนซีเมนต์ก่ออิฐลงรักปิดทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 เมตรเศษ และหลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ องค์พระหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 48 ซม. เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
<ภาพ.. รอการบันทึก>
วัดแสงอรุณผดุงสันติ์
เป็นวัดเก่าแก่คู่กับบ้าหนองพอก หมู่ที่ 10 และชุมชน/หมู่บ้านอื่นๆใกล้เคียง เหมาะแก่การศึกษาพระธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชาวบ้านหนองพอก
ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
<ภาพ.. รอการบันทึก>
วัดแสงอุทัย
เป็นวัดประจำหมู่บ้านหนองหิ้ง มีต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นโพธิ์ใหญ่ที่สุดในตำบล ต้นมะไฟใหญ่
ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
<ภาพ.. รอการบันทึก>
วัดแสนสุข
เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณ พ.ศ.2315 โดยชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้น และตั้งชื่อว่า "วัดแสนแสบ ตามสถานที่ตั้งวัดที่ติดกับคลองแสนแสบ ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2487 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดแสนสุข" และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2459 ปูชนียวัตถุในพระอุโบสถมีพระพุทธชินราชจำลอง และมีมณฑปพระพุทธบาทจำลองอยู่หน้าพระอุโบสถ โทร : 02 5437235
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ทุกวันนี้จะมีผู้คนมานมัสการปิดทองหลวงพ่อโสธรกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพระอุโบสถหลังเก่าของวัดมีสภาพทรุดโทรม และคับแคบ ทางคณะกรรมการวัดจึงมีมติให้รื้อพระอุโบสถหลังเก่า และสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ โดยอัญเชิญพระพุทธโสธรองค์จำลองไปประดิษฐานไว้ ณ อาคารชั่วคราว เพื่อเปิดให้ประชาชนได้มานมัสการตามปกติ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยมีสำนักงานโยธาจังหวัดเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ลักษณะพระอุโบสถหลังใหม่เป็นแบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ เวลาเปิดให้เข้านมัสการ วันธรรมดา 07.00 น.-16.15 น วันหยุด 07.00 น.-17.00 น. บริเวณวัดโสธรฯ มีบริการร้านค้าจำหน่ายอาหารและสินค้าของที่ระลึกจากจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนั้นบริเวณท่าน้ำของวัดมีบริการเรือหางยาวรับส่งผู้โดยสารระหว่างตลาดในตัวเมืองและวัดโสธรฯ และเรือบริการท่องเที่ยวลำน้ำบางปะกง
ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
อยู่ริมแม่น้ำบางปะกง เดิมชื่อว่า “วัดหงส์” สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร ฝีมือช่างล้านช้าง ตามประวัติเล่าว่าได้ปาฏิหาริย์ลอยน้ำมา และมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ แต่เดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อทองสัมฤทธิ์ปางสมาธิหน้าตักกว้างศอกเศษ รูปทรงสวยงามมาก แต่พระสงฆ์ในวัดเกรงว่าจะมีผู้มาลักพาไปจึงได้เอาปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้จนมีลักษณะดังที่เห็นในปัจจุบัน
ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธโสธร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโสธร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพนับถือมาก เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 165 ซม. สูง 198 ซม. ฝีมือช่างล้านช้าง สันนิษฐานว่าได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้ประมาณปี 2313 อันเป็นต้นสมัยกรุงธนบุรี ตามประวัติเล่ากันว่า แต่เดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อทองสำริด ปางสมาธิ หน้าตักกว้างศอกเศษ แต่พระสงฆ์ในวัดเกรงว่าจะมีผู้ลักขโมย จึงได้นำเอาปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
<ภาพ.. รอการบันทึก>
วัดโสภณวนาราม
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2430 มีพระประธานในอุโบสถ 3 องค์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่มีอายุประมาณ 100 ปี มีทิดนุ้ยเป็นผู้นำสร้าง มีพระภิกษุจำพรรษา 3 รูป สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่
ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วัดโสภณวนาราม
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
วัดโสภา
อยู่ในเขตหมู่ที่ 2 ใกล้กับที่ทำการ อบต.โพประจักษ์ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาประมาณ 100 ปี มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนจนได้รับรางวัลดีเด่นจากกรมป่าไม้ ภายในบริเวณวัดมีสวนผลไม้และสวนป่าชื่อว่า"ป่าสีลวรรณ"ที่ร่มรื่นสะอาดตา เจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลโพประจักษ์ เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนเป็นอย่างมาก
ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
วัดโสภาราม
มีประวัติโดยย่อ ดังนี้ เมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว วัดโสภาราม มีนามเดิม "วัดโรงญวน" หรือ "ลำยวน" เพราะเดิมเป็นที่ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินของคนญวนที่อพยพมาอาศัยอยู่ และตั้งวัดขึ้นมา มีหลักฐานปรากฎอยู่ เช่น รากฐานอุโบสถ วิหาร เจดีย์ พระพทุธรูปเก่าแก่ ต่อมาปี พ.ศ.2500 จึงมีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นชื่อ "วัดโลภาราม" ในปี พ.ศ.2536 เจ้าอาวาส และพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคเงินและแรงงานสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ นามว่า "พระพุทธบารมีศรีสุโขทัย" เพื่อเป็นตัวแทนของพระศาสดา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ
ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
วัดโสมสิริวัฒนาราม
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร 90 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอมาทางชุมพร 7 กิโลเมตร วัดนี้มีโปสถ์ที่สวยงาม มีต้นไม้ที่ร่มรื่น ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร มีท่านพร้อม เป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
วัดไสไทย
ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านไสไทย มีอายุประมาณ 30 ปี เป็นวัดเก่าแก่ที่ประชาชนเคารพนับถือ มีพระนอนที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ ตั้งอยู่ด้านหน้าของตัววัด
ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
วัดหงษ์ทอง
เริ่มสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2533 พระครูปรีชา ประภากร เข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน ได้ตั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ในวัด เช่น ห้ามมิให้พระออกเรี่ยไร มิให้เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด มิให้ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง เล่นหวยล๊อตเตอรี่ มิให้จัดงานมหรสพ ด้านสิ่งก่อสร้าง ได้ก่อสร้างศูนย์พัฒนาจิต ศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน “ ศรนิลอนุสรณ์” กว้าง 18 วา ยาว 30 วา ตั้งอยู่ในทะเล มูลค่า 10 ล้านบาท พระธาตุคงคามหาเจดีย์ บรรจุพระธาตุพระอรหันต์ในทะเลเป็นแห่งแรกในโลก
ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
<ภาพ.. รอการบันทึก>
วัดหงษ์ทอง (ป่าขายเลยริมทะเล)
ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
วัดหงษ์ปทุมาวาส
ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านคลองบางปรอก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี (12000)
ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส
ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

หน้าที่ : จากสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด : 10343 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.