ค้นหาข้อมูลตำบล
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]
ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'47
สินค้า OPC'47 [แยกจังหวัด]
สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด


  ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : จากข้อมูล
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา จากข้อมูลที่สามารถเลือกได้จากรายการ เช่น ค้นหา 'วัด' จาก ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
ระบุจังหวัด          แสดงภาพสถานที่ท่องเที่ยว
  ท่องเที่ยว หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เรียงลำดับ : จาก น้อยไปมาก มากไปน้อย
 

รายการสถานที่ท่องเที่ยว < หน้าที่ผ่านมา(2) | หน้าต่อไป >(4) | ข้อมูล 165 รายการ
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว ตำบล
พระธาตุพ่อขุนผาเมือง(อยู่ในโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์)
ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
<ภาพ.. รอการบันทึก>
หลวงพ่อใหญ่วัดตาล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
<ภาพ.. รอการบันทึก>
สวนรุกชาติหนองโคม
ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
จุดชมวิวบ้านดอยน้ำเพียงดิน
จุดชมวิวบ้านดอยน้ำเพียงดินตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านดอยน้ำเพียงดิน ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวีดเพชรบูรณ์ เป็นสถานที่สวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาที่อยู่ด้านล่างอย่างสวยงาม ซึ่งช่วงหน้าหนาวจะเหมาะแก่การไปกางเต็นท์พักผ่อนที่ดี
ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
<ภาพ.. รอการบันทึก>
วัดทรายงาม
วัดทรายงาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
<ภาพ.. รอการบันทึก>
วัดนาแซง
วัดนาแซง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
<ภาพ.. รอการบันทึก>
วัดบ้านนาแก
วัดบ้านนาแก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
<ภาพ.. รอการบันทึก>
วัดนาทราย
เป็นวัดเก่าแก่ ปัจจุบันมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า "วัดศรีมงคล" ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านนาทราย ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ความน่าสนใจของวัดนี้อยู่ที่ผนังภายในโบสถ์ทั้งสี่ด้าน ซึ่งมีภาพเขียนสวยงามตามแบบโบราณ เกี่ยวกับประวัติพระเจ้าสิบชาติ และภาพสะท้อนให้เห็นชีวิตของสังคม เช่น การประกอบอาชีพโดยการค้าขายทางเรือ และมีภาพนรก-สวรรค์ การเดินทาง ใช้ทางหลวงสายหล่มเก่า-วังบาล ระยะทางจากอำเภอหล่มเก่าประมาณ 3 กิโลเมตร และจากทางแยกเข้าหมู่บ้านนาทราย หมู่ที่ 2 เป็นระยะทางอีกประมาณ 1 กิโลเมตร
ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
<ภาพ.. รอการบันทึก>
บ้านทับเบิก
เป็นหมู่บ้านชาวม้ง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอนกลางคืนอากาศหนาวเย็นมาก กลางวันอากาศเย็นสบายตลอดปี มีสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงามมาก ทั่วทั้งภูเขาในหน้าฝนเป็นไร่กระหล่ำปีสูดลูกหูลูกตา สวยงามมาก ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอถึงหมู่บ้านพันเม็กประมาณ 25 กม. ถนนสูงชัน รถที่ใช้ท่องเที่ยวน่าจะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ
ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณที่ตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วิเชียรบุรีในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2515 เมื่อปี พ.ศ. 2525 ประชาชนได้ร่วมใจกันสร้างศาลประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2526 จึงได้ทำพิธีเคลื่อนย้ายจากบริเวณที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรีมายังที่ตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักกษณ์อัครราชกุมารี และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2526
ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
วัดวิเชียรบุรี
เป็นวัดเก่าแก่ของ ต.ท่าโรง ที่มีพระนอนองค์ใหญ่ เป็นที่สักการะบูชาของประชาชน
ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
วัดสระประดู่
ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2500 เป็นวัดประจำตำบลมีพุทธศาสนิกชนเข้าปฏิบัติธรรมและประเพณีต่าง ๆ โดยตลอด ปัจจุบันมีพระสงฆ์ 7 รูป
ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ถ้ำเทพบันดาล
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลสายแยก เป็นถ้ำลึก มีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ถ้ำแก้วกายสิทธิ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสามแยก ถ้ำมีหินงอก หินย้อย และสระน้ำ
ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ถ้ำท่าเตย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลสามแยก ลักษณะภายในของถ้ำ มีหินงอก หินย้อย และพระพุทธรูปองค์ใหญ่
ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ถ้ำท่าเตย
ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
<ภาพ.. รอการบันทึก>
สุสานหอยหิน 15 ล้านปี
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีซากหอยน้ำจืดที่ติดฝังอยู่ในหิน อายุประมาณ 15 ล้านปี
ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
แร่โดโลไมท์
ผลิตแร่โดโลไมท์ ซึ่งนำมาทำปุ๋ยธรรมชาติ ส่งขายต่างอำเภอ
ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
<ภาพ.. รอการบันทึก>
น้ำพุร้อน
น้ำพุร้อน เป็นบ่อน้ำพุมีประมาณ 3 บ่อ ความร้อน 45 องศา อยู่บริเวณ ม. 4 ต. พุขาม ห่างจากถนนสายสระบุรี – หล่มสัก ประมาณ 100 เมตร
ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ปึกหวาย
เป็นคลองขนาดพื้นที่ 25 ไร่ มีน้ำตลอดทั้งปี ใช้เป็นแหล่งน้ำการเกษตร และประมงของหมู่บ้าน ทิวทัศน์สวยงาม
ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
บึงกระจับ
บึงขนาดเนื้อที่ 80 ไร่ เป็นแหล่งน้ำดิบ ประปาหมู่บ้าน และน้ำเพื่อการเกษตร มีทิวทัศน์สวยงาม
ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
คลองไดตะโก
คลองระยะทาง 5,000 เมตร เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมีทิวทัศน์สวยงาม
ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
เสาหิน หมู่ที่ 3 ต. ยางสาว
เป็นเสาหินรูปทรงเป็นแท่ง รูปหกเหลี่ยม ห้าเหลี่ยมจำนวนมาก
ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
น้ำตกซับผุด
เป็นน้ำตกที่สวยงาม น้ำเย็นมาก ไหลลงสู่คลองห้วยเล้ง
ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มปฏิมากรรมรูปพระอาทิตย์ ในอุทยานศรีเทพ
กลุ่มปฏิมากรรมรูปพระอาทิตย์ พบจำนวน 4 องค์ สามองค์จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และอีกองค์อยู่ในต่างประเท ลักษณะทางศิลปะโดยรวมๆ แล้ว เป็นประติมากรรมรูปบุคคลสวมหมวกทรงกระบอก มีลวดลายประดับสามด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลังมีประภามณฑล สวมเสื้อคลุมยาวแนบเนื้อ สวมต่างหู กรองศอทั้งสี่องค์ มีลักษณะใกล้เคียงกันในเรื่องของระเบียบการตกแต่ง แต่จะต่างกันในส่วนของรายละเอียด เช่น หมวกทรงกระบอกเป็นรูปสี่เหลี่ยม และในองค์ที่ขุดพบเมื่อปี พ.ศ.2531 มีหนวดและเครา คล้ายกับชายมีเคราในศิลปะอินเดีย
ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
เมืองเก่าศรีเทพ เดิมชื่อ "เมืองอภัยสาลี" ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็น "เมืองศรีเทพ" เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในยุคของขอมเรืองอำนาจ ซึ่งคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี เมืองศรีเทพเป็นเมืองที่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ มีเนื้อที่ประมาณ 2,889 ไร่ หรือ 4.7 ตารางกิโลเมตร ภายในตัวเมืองศรีเทพแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เมืองส่วนใน มีลักษณะเป็นรูปเกือบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก 8 ช่องทาง พื้นที่ภายในเป็นที่ราบลอนคลื่น
ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
มีสระน้ำและหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไป และมีโบราณสถานที่ขุดแต่งแล้ว และยังไม่ได้ขุดแต่งประมาณ 70 แห่ง ส่วนเมืองส่วนนอก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อกับเมืองส่วนใน มีขนาดเป็น 2 เท่าของเมืองส่วนใน มีช่องทางเข้าออก 7 ช่องทาง มีสระน้ำกระจายอยู่ทั่วไป และมีโบราณสถานกระจายอยู่แบบเดียวกับเมืองส่วนใน
ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
<ภาพ.. รอการบันทึก>
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
เมืองโบราณสถาน อายุประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และของใช้โบราณ โบราณสถานสำคัญได้แก่ โบราณสถานเขาคลังใน ปรางค์สองพี่น้อง ปรางค์ศรีเทพ
ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
วัดซับน้อย
ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน้าที่ : จากสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด : 165 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.