ค้นหาข้อมูลตำบล
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]
ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'47
สินค้า OPC'47 [แยกจังหวัด]
สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด


  ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : จากข้อมูล
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา จากข้อมูลที่สามารถเลือกได้จากรายการ เช่น ค้นหา 'วัด' จาก ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
ระบุจังหวัด          แสดงภาพสถานที่ท่องเที่ยว
  ท่องเที่ยว หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เรียงลำดับ : จาก น้อยไปมาก มากไปน้อย
 

รายการสถานที่ท่องเที่ยว < หน้าที่ผ่านมา(4) | ข้อมูล 143 รายการ
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว ตำบล
<ภาพ.. รอการบันทึก>
น้ำตกแก่งซาง
หมู่ 3 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
<ภาพ.. รอการบันทึก>
อุทยานแห่งชาติภูแดงร้อน
หมู่ 3 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
<ภาพ.. รอการบันทึก>
ครัวทรัพย์ไพรวัลย์
หมู่ 7 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5529-3xxx
ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
<ภาพ.. รอการบันทึก>
วัดป่าศรีถาวร
เป็นวัดป่า ที่มีสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า
ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
บึงสะเดา
ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านสะเดาน้อย ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นบึงขนาดใหญ่ เนื้อที่ 199 ไร่ 3 งาน 98 ตร.วา มีศาลาชมวิว เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และมีกิจกรรมพิเศษให้นักท่องเที่ยวได้ตกปลาโดยคิดค่าธรรมเนียมคันเป็ดตามที่หมู่บ้านกำหนด
ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วงดนตรีไทย
วงดนตรีปี่พาทย์ สมาชิก 7-10 คน รับจ้างบรรเลงในงานพิธีต่าง ๆ ได้แก่ งานบวช งานศพ และเล่นเพื่อการกุศลในงาประเพณีท้องถิ่น
ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วงดนตรีไทย
ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วงดนตรีไทย
ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
อ่างเก็บน้ำ
เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง บริเวณอ่างเก็บน้ำจะมีพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จเปิดหมู่บ้านรักไทย (4 หมู่บ้าน) เมื่อปี 24 มีต้นไม้บริเวณรอบ ๆ ร่มรื่น เหมาะสำหรับพักผ่อน และตกปลา
ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ไร่กฤษณา
เป็นไร่ลำไย ภายในไร่มีไม้ผลหลากหลายชนิด เช่น ลำไย เงาะ กระท้อน เป็นต้น มีอาคารเหลี่ยมตั้งอยู่ตรงส่วนที่เป็นสันภูเขาสามารถที่จะมองเห็นทัศนียภาพได้รอบ ๆ มีสวนหย่อม สำหรับเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนพันธุ์ไม้ ดอกไม้ที่ถูกจัดแต่งไว้สวยงามเหมาะสำหรับถ่ายภาพที่สวยงาม และเหมาะสำหรับพักผ่อนบรรยากาศสบาย ๆ
ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ไร่กฤษณา
บ้านพักอีกบรรยากาศหนึ่งของเจ้าของไร่
ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาท่าพล
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมุง เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นเขตห้ามล่าสัตว์โดยตั้งเป็นสำนักงานอยู่บริเวณเชิงเขา บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ถ้ำค้างค้าว ถ้ำพระนเรศวร ถ้ำมือแดง
ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ถ้ำนางสิบสอง
เป็นแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้ เป็นถ้ำขยาดใหญ่สามารถเดินลอดถ้ำทะลุถึงยอดเขาได้
ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ถ้ำนางสิบสอง
ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาท่าพล
ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาท่าพล
ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาท่าพล
ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ถ้ำผาหลวง
เป็นแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 12 บ้านคลองซับรัง ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ถ้ำผาหลวง
เป็นถ้ำขนาดกลางมีพื้นที่เป็นที่ราบขนาดใหญ่เหมือนห้องโถง สามารถใช้เป็นที่ประชุมได้
ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ถ้ำผาหลวง
เป็นที่จำพรรษาของพระภิกษุ พระธุดงด์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ค้นโดยชาวบ้านบ้านคลองซับรัง ประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา
ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ถ้ำผาหลวง
ในบริเวณใกล้เคียงมีถ้ำอีกหลายแห่ง แต่ขนาดไม่ลึกเท่าถ้ำผาหลวง คือ ถ้ำแอร์
ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ถ้ำผาหลวง
คุณสมบัติพิเศษของถ้ำแอร์ คือ บริเวณปากถ้ำจะเย็นเหมือนอยู่ในห้องแอร์
ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

หน้าที่ : จากสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด : 143 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.