สถานที่ท่องเที่ยว
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]

ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'47
สินค้า OPC'47 [แยกจังหวัด]
สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว [ 3296 รายการ]
 
วัด
  วัดพระธาตุแช่แห้ง

ตำบลตำบลม่วงตึ๊ด กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 
 
 
  วัดพระธาตุแช่แห้ง

ตำบลตำบลม่วงตึ๊ด กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 
 
 
  วัดพระธาตุแช่แห้ง

ตำบลตำบลม่วงตึ๊ด กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 
 
 
  วัดพระธาตุแช่แห้ง
ในสมัยของพญาการเมืองซึ่งตามประวัติกล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ.1896 พญาการเมืองเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน (วรนคร) ได้รับเชิญจาก พระยาโสปัตตกันทิ (พระเจ้าไสลือไท) กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยให้ไปร่วมพระราชกุศลสร้างพระอารามหลวงในกรุงสุโขทัย เมื่อทรงสร้างพระอารามหลวงเสร็จ พระเจ้ากรุงสุโทัยทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอันมากที่เจ้าผู้ครองนครน่านได้มาร่วมพระราชกุศล จึงได้โปรดพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้รวม 7 องค์ รูปพรรณสันฐานเท่ากับเมล็ดผักกาด และพระพิมพ์ทอง 20 องค์ และพระพิมพ์เงิน 20 องค์
ตำบลตำบลม่วงตึ๊ด กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 
 
 
  วัดพระธาตุแช่แห้ง
พญาการเมืองมีความยินดีอย่างมากจึงได้อาราธนาพระสารีริกธาตุกลับมายังนครน่าน (วรนคร) แล้วพระองค์ได้ปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาล พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ว่าสมควรจะอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ ณ ที่ใดจึงจะสมควร พระมหาเถรธรรมบาล ได้พิจารณาแล้วให้คำแนะนำว่า ที่ดอยภูเพียงแช่แห้งเป็นที่เหมาะสมควรที่จะอาราธนาไปบรรจุไว้ พญาการเมืองเห็นชอบด้วยจึงได้อัญเชิญไปยังดอยภูเพียงแช่แห้ง ประจุไว้ในเต้าปูนทองสำริด แล้วพอกด้วยสะตาย (ปูนขาวผสมยางไม้) กลมเหมือนก้อนศิลา ประจุไว้ในหลุมลึก 1 วา แล้วก่อเจดีย์สูง 1 วา ทับไว้อีกชั้นหนึ่ง
ตำบลตำบลม่วงตึ๊ด กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 
 
 
  วัดพระธาตุแช่แห้ง
ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงตึ๊ด จากตัวเมืองข้ามสะพานแม่น้ำน่าน ไปตามเส้นทางสายน่าน-แม่จริม หรือทางหลวงหมายเลข 1168 ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดน่าน มีอายุกว่า 600 ปี มีงานนมัสการพระบรมธาตุเป็นประจำทุกปีระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 6 ทางเหนือ โดยนับทางจันทรคติซึ่งจะอยู่ในราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือประมาณเดือนมีนาคมทุกปี
ตำบลตำบลม่วงตึ๊ด กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 
 
 
  วัดนาปัง
เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีโบราณวัตถุและโบราณสถานต่าง ๆ เช่น พระประธานปางมารวิชัย พระพุทธรูปปางลีลาศิลปะล้านนา(องค์ด้านซ้ายขวาของพระประธาน) พระเพชร พระเจ้าทันใจ สัตตภัณฑ์(เชิงเทียนไม้) ธรรมาสน์ หอไตร กุฏิ(ก่ออิฐถือปูน หลังคากระเบื้องวิบูลย์ศรี เป็นตึกรุ่นเก่า)
ตำบลตำบลนาปัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 
 
 
  วัดนาปัง
หอธรรม (พระไตรปิฎก)
ตำบลตำบลนาปัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 
 
 
  วัดศรีโคมคำ
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และวัดพัฒนาตัวอย่าง ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า “วัดพระเจ้าตนหลวง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 16 เมตร สูง 18 เมตร
ตำบลตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 
 
 
  วัดศรีโคมคำ
วัดศรีโคมคำสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2034-2067 พระเจ้าตนหลวง หรือ พระเจ้าองค์หลวง มิใช่เป็นแต่เพียงพระพุทธรูปคู่เมืองพะเยาเท่านั้น แต่ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอาณาจักรล้านนาไทยด้วย วันวิสาขบูชามีงานนมัสการพระเจ้าตนหลวงเป็นประจำทุกปีเรียกว่า “งานประเพณีนมัสการพระเจ้าองค์หลวงเดือนแปดเป็ง”
ตำบลตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 
 
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด : 3296 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.