สถานที่ท่องเที่ยว
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]

ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'47
สินค้า OPC'47 [แยกจังหวัด]
สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว [ 659 รายการ]
 
ธรรมชาติ
  สุสานหอยดอยภูแว
อยู่บ้านมณีพฤกษ์ มีหอยถับถมอยู่นานเป็นจำนวนมาก และชมทิวทัศน์ ยอดดอยภูแวที่สวยงาม
ตำบลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
 
 
 
  แก่งสะม้าเก้าบั้ง
แก่งสะม้าเก้าบั้ง อยู่ที่บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 10 ต. พระพุทธบาท ซึ่งแก่งสะม้าเก้าบั้งเกิดจากการไหลของแม่น้ำน่าน ผ่านโขดหินมากมาย ทำให้เกิดเป็นเกาะแก่งที่งดงาม เหมาะแก่นักท่องเที่ยวในการล่องแก่ง ชมธรรมชาติ ตลอดลำน้ำน่าน มีผืนป่าชุมชนขนาดใหญ่อายุกว่าร้อยปี เป็นผืนป่าต้นน้ำที่มีลำน้ำสาขาหลายสายไหลลงสู่ลำน้ำ
ตำบลตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 
 
 
  หมู่บ้านประมงปากนาย
หมู่บ้านประมงปากนาย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๗ บ้านปากนาย ตำบล นาทะนุง เป็นเขื่อนเก็บนําขนาดใหญ่ รอบเขื่อนสิริกิติ์จะเป็น ที่อาศัยของชาวบ้านที่มีอาชีพจับปลา ในเขื่อนขาย และบางจุด เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีร้านอาหาร ที่พัก และแพ สำหรับให้นัก ท่องเที่ยวได้เช่าล่องชมความงามของเขื่อน
ตำบลตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
 
 
 
  หมู่บ้านประมงปากลี
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีปลาน้ำจืดรสชาติอร่อย นานาชนิด
ตำบลตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
 
 
 
  หมู่บ้านประมงปากลี
ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี
ตำบลตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
 
 
 
  หมู่บ้านประมงปากลี
ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงาม "ป่าสวย น้ำใส"
ตำบลตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
 
 
 
  บ่อเกลือภูเขา
บ่อเกลือภูเขาบ้านบ่อหยวก หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นบ่อน้ำที่มีรสเค็มสามารถนำมาต้มเป็นเม็ดเกลือได้
ตำบลตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 
 
 
  บ่อเกลือภูเขา

ตำบลตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 
 
 
  มัจฉาธารา
เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาธรรมชาติซึ่งชาวบ้านเป็นผู้ออกกฎระเบียบห้ามจับปลาจึงทำให้ปลามีมากขึ้นทุกปี การเดินทางเข้าชมสะดวก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านห่างทางหลวง ต. ภูฟ้า อ. บ่อเกลือ จ. น่าน
ตำบลตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 
 
 
  มัจฉาธารา

ตำบลตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 
 
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด : 659 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.