วิสาหกิจชุมชนไทยหัตถศิลป์เครื่องทอง (Thaihandicrafts) .... OTOP e-Commerce

วิสาหกิจชุมชนไทยหัตถศิลป์เครื่องทอง (Thaihandicrafts) .... OTOP e-Commerce

วิสาหกิจชุมชนไทยหัตถศิลป์เครื่องทอง (Thaihandicrafts) .... OTOP e-Commerce

วิสาหกิจชุมชนไทยหัตถศิลป์เครื่องทอง (Thaihandicrafts) .... OTOP e-Commerce

ติดต่อ : คุณทรงเกียรติ สว่างแสง

โทร : 036 511426, 08 1818 4966

โทรสาร : 036 520701

อีเมล : songkeit.s@gmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/thaihandicrafts

Line ID : ed.flower

ข้อมูลทั่วไป

หัตถศิลป์เครื่องทอง

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

งานประดับลวดลายปิดทองมีมาแต่โบราณ เดิมใช้วิธีกระแหนะรัก คือใช้รักคลึงลงบนลาย นำไปติดกับภาชนะ (หุ่น) ที่ต้องการแล้วลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกสีต่างๆ นิยมทำเป็นตะลุ่ม พานแว่นฟ้า โกฏิ ตู้ งานเหล่านี้ไม่มีผู้ทำต่อ ขาดช่วงไป คงมีไว้ในพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มผู้อนุรักษ์เท่านั้น ต่อมาผู้จัดทำสนใจได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน แล้วทดลองทำตามแบบที่มีอยู่ (ตะลุ่ม) แต่ดัดแปลงจากการกระแหนะรัก เพราะรักหายากและราคาแพง มาเป็นการพิมพ์ลายจากดินทำหัวโขนติดลายบนหุ่นที่ต้องการ แล้วลงรักปิดทองคำแท้ ต่อมาได้พัฒนาเป็นรูปแบบอื่นตามความต้องการของลูกค้า เช่น เตียบ ตู้พระไตรปิกฏ บุษบก โคมไฟ คันฉ่อง ตู้ใส่พระพุทธรูป (ตู้อัฒจรรย์) โดยจัดตั้งกลุ่มและฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความชำนาญ เพื่อให้ได้คุณภาพและความประณีต ทั้งยังต้องการให้งานประดับลวดลายปิดทองคงอยู่ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป