บริษัท ผลิตผลพื้นเมือง จำกัด

บริษัท ผลิตผลพื้นเมือง จำกัด

บริษัท ผลิตผลพื้นเมือง จำกัด

ผลิตภัณฑ์จากไม้

ติดต่อ :

โทร : 038-538859, 081-8451107

โทรสาร : 038-538195

อีเมล : info@ktthai.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/thailocal
www.ktthai.com

Line ID : piyawadeet

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ เครื่องครัว (Kitchenware) เฟอร์นิเจอร์ (Furniture) และผลิตภัณฑ์จากไม้สัก (Teak Wood)

ตราสินค้า : NaTree

แผนที่

สินค้าโอทอป