แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว

" กุดกะเหลิบ "

" กุดกะเหลิบ" เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหินและตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร มีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ มีน้ำตลอดปี มีธรรมชาติที่สมบูรณ์และงดงามเป็นอย่างมาก มีศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพใหหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยโสธร

. ดอยปุย

. ดอยปุย

. ท่องเที่ยวเขาพิงกัน เขาตาปู

. ท่องเที่ยวเขาพิงกัน เขาตาปู

เป็นเกาะที่มีความสวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ มีลักษณะคล้ายตะปู บริเวณรอบๆสามารถที่จะดำน้ำดูปะการังได้

. ท่องเที่ยวเขาพิงกัน เขาตาปู

. ท่องเที่ยวเขาพิงกัน เขาตาปู

ถ้ำลอด

. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

. พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

. พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

. ลำน้ำเจ้าพระยา

. ลำน้ำเจ้าพระยา

. วัดฉลอง

. วัดฉลอง

สถาปัตยกรรมในวัดฉลอง

. วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

. วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

. วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

. วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธอังคีรส เป็นพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปกะไหล่ทองคำ ปางสมาธิ เนื้อทองคำหนัก 180 บาท เป็นทองคำที่รัชกาลที่ 5 เคยใช้แต่งพระองค์ในสมัยยังทรงพระเยาว์ “ อังคีรส ” นั้นเป็นพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า ที่หมายถึงมีรัศมีซ่านออกมาจากพระวรกาย ดังนั้นองค์พระที่ทำโดยกะไหล่หรือเคลือบด้วยทองคำจนมีฉวีวรรณเหลืองอร่ามตานั้นนับว่าสมพระนามทีเดียว

. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง