แหล่งท่องเที่ยว กระบี่

แหล่งท่องเที่ยว

จุดชมวิวบ้านเจ๊ะหลี

จุดชมวิวบ้านเจ๊ะหลี

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 อยู่บนไหล่ทางบนเนินเขา เป็นจุดหนึ่งที่มีภูมิทัศน์ทางทะเลสวยงาม มองเห็นทิวมะพร้าว ป่าชายเลน และเกาะน้อยใหญ่นับสิบเกาะกลางท้องทะเลสีครามที่กว้างไกลสุดสายตา

ชายทะเลหาดยาว

ชายทะเลหาดยาว

เป็นชายทะเลที่มีหาดทรายยาว ประมาณ 8 กิโลเมตร ด้านหน้าของชายหาดออกไปในทะเลมีแนวปะการังที่มีความงดงามยิ่งควรแก่การอนุรักษ์

ชายหาดบ้านหลังสอด

ชายหาดบ้านหลังสอดอยู่ติดกับอำเภอเกาะลันตา เป็นชายหาดที่สวยงามมาก ไม่มีโรงแรม บังกะโล เพราะเป็นที่สาธารณะประโยชน์

ชายหาดบ้านเกาะจำ

ชายหาดบ้านเกาะจำ

ชายหาดบ้านเกาะจำ เป็นชายหาดซึ่งยาวประมาณ 2 กม.

ชายหาดหลังเกาะ

ชายหาดหลังเกาะ

ชายหาดบ้านหลังเกาะ เป็นชายหาดที่สวยงาม ระยะทาง 1 กม.

ถ้ำคลัง

ถ้ำคลัง

ถ้ำคลังตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านในยวนแขก หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ บริเวณรอบภูเขาถ้ำคลังทั้ง 4 ทิศ ติดต่อกับที่ดินสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันของประชาชนในหมู่บ้าน

ถ้ำคลัง

ถ้ำคลัง

เมื่อมองลักษณะของหินงอกหินย้อยที่สวยงามตามธรรมชาติ แล้วสามารถแปลความหมายตามความรู้สึกประทับใจของผู้มอง คูหาถ้ำมีแนวติดต่อกันได้ 12 คูหา ถ้ำคลังเพราะสิ่ง ที่อยู่ภายในถ้ำเป็นมหาสมบัติธรรมชาติที่ประเมินค่ามิได้

ถ้ำคลัง

ถ้ำคลัง

ภายในถ้ำเป็นถ้ำมืด อากาศสดชื่น เย็นสบาย ไม่มีกลิ่นอับ

ถ้ำชาวเล

อยู่ทางทิศตะวันตกของแหลมสัก ในเวิ้งอ่าวที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงามของเกาะแก่ง และภูผา ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย และภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นรูปคน รูปสัตว์ และรูปทรงเรขาคณิต

ถ้ำทะลุ

ถ้ำทะลุ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 เป็นโพรงหินแคบ ๆ ที่เปิดไปสู่หาดทรายและหาดหินเล็ก ๆ ซึ่งมีหน้าผาสูงชันเป็นฉากหลัง

ถ้ำปราสาทนาฬาคีริง

ถ้ำปราสาทนาฬาคีริง

เป็นถ้ำที่สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมจำนวนมาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่