แหล่งท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

แหล่งท่องเที่ยว

. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

. ลำน้ำเจ้าพระยา

. ลำน้ำเจ้าพระยา

. วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

. วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

. วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

. วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธอังคีรส เป็นพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปกะไหล่ทองคำ ปางสมาธิ เนื้อทองคำหนัก 180 บาท เป็นทองคำที่รัชกาลที่ 5 เคยใช้แต่งพระองค์ในสมัยยังทรงพระเยาว์ “ อังคีรส ” นั้นเป็นพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า ที่หมายถึงมีรัศมีซ่านออกมาจากพระวรกาย ดังนั้นองค์พระที่ทำโดยกะไหล่หรือเคลือบด้วยทองคำจนมีฉวีวรรณเหลืองอร่ามตานั้นนับว่าสมพระนามทีเดียว

. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

. วัดสุทัศน์เทพวราราม

. วัดสุทัศน์เทพวราราม

ระเบียบโดยรอบพระอุโบสถ

. วัดอินทรวิหาร

. วัดอินทรวิหาร

. สวนลุมพินี

. สวนลุมพินี

. สวนลุมไนท์บาซาร์

. สวนลุมไนท์บาซาร์

. สวนสัตว์ดุสิต

. สวนสัตว์ดุสิต