แหล่งท่องเที่ยว กาญจนบุรี

แหล่งท่องเที่ยว

. สังขละบุรี

. สังขละบุรี

ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์

ในอดีตเคยเป็นเส้นทางอพยพ และเส้นทางเดินทัพจากประเทศพม่า เข้าสู่แผ่นดินไทย เป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ในปัจจุบันเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า เป็นแหล่งท่องเที่ยว และตลาดสินค้าชายแดนที่สำคัญ มีเจดีย์สามองค์เป็นสัญลักษณ์ปรากฎอยู่

ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์

ภาพเจดีย์สามองค์ ถ่ายเมื่อต้นปี พ.ศ. 2549

ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์

ทางรถไฟสายพม่า - ไทย ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ต้นจามจุรียักษ์

ถ้าผาวังจันทร์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลหลุมรัง หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุม การเดินทางโดยรถส่วนตัวห่างจากอำเภอบ่อพลอยประมาณ 8.15 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าไปอีก 8 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 3,000 เมตร มีถ้ำที่สวยงาม ทิวทัศน์งดงาม

ถ้ำดาวดึงส์

ถ้ำธารลอดน้อย

ถ้ำธารลอดน้อย

เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยเป็นเกล็ดแวววาวดุจดั่งเพชรยามต้องแสงไฟ ยาวประมาณ 300 เมตร

ถ้ำธารลอดใหญ่

ถ้ำธารลอดใหญ่

เป็นถ้าที่มีน้ำไหลลอดถ้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.เขาโจด มีความสวยงามมาก เนื่องจากมีความอุดมสมบูรน์ไปด้วยธรรมชาติ เพราะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรัตนโกสินทร์ สามารถเดินทางเข้าจากถ้ำธารลอดใหญ่ ไปออกที่ถ้าธารลอดเล็กได้ ระยะทาง 2 กม.