แหล่งท่องเที่ยว กาฬสินธุ์

แหล่งท่องเที่ยว

งานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว

งานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว

เป็นงานประเพณีที่จัดในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี โดยชาวบ้านแต่ละครัวเรือนในตำบล นำรวงข้าวมาบริจาคและมัดด้วยตอก(ไม้ไฝ่เป็นเส้นบาง) จากนั้นก็มัดกับโครงไม้ที่ทำเป็นโครงไว้ ที่มีรูปร่างต่างๆ ที่สวยงาม เมื่อถึงวันงานก็จะมีพิธีบาศรีสู่ขวัญข้าว เป็นประเพณีของชาวอีสาน

ดอนปู่ตา

เป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาของหมู่บ้าน และมีพันธ์เต่าชนิดต่าง ๆ มากมาย

ต้นไม้กลายเป็นหิน

ต้นไม้กลายเป็นหิน อยู่ภายในบริเวณ วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) ที่ตั้งวัดอยู่ที่ เลขที่ 93 หมู่ที่ 7 บ้านโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งในธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนอีกแห่งหนึ่ง

ถ้ำฝ่ามือแดง

ถ้ำฝ่ามือแดง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่สวยงามตั้งอยู่บนเทือกเขาภูสีฐาน ภายในจะมีรูปฝ่ามือสวยงาม เหมาะสำหรับทัศนศึกษา และพักผ่อนหย่อนใจ

ถ้ำเสรีไทย

ถ้ำเสรีไทย

เป็นถ้ำที่มีความลึกประมาณ 3 เมตร เชื่อว่าเป็นที่หลบซ่อนของทหารในสมัยก่อน

น้ำตกตาดทอง

เป็นน้ำตกที่สวยงาม เป็นชั้นๆ 3 ชั้น

น้ำตกตาดเชียงทา

อยู่ที่ หมู่ 8 บ้านนาขาม ตำบลโนนนาจาน เป็นน้ำตกที่อยู่ในเทือกเขาภูแฝก ในเขตป่าสงวน ลักษณะเป็นหน้าผา (ตาด) ซึ่งมีน้ำไหลหลากในฤดูฝน ทำให้สภาพแวดล้อมปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นน้ำตกซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ดี ยังไม่ถูกทำลาย อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 6 กม. เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

น้ำตกผาระแงง

บ้านเคียงปาว

บ้านเคียงปาว

สถานที่ตั้ง : บ้านโนนวิเศษ หมู่ 9 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีบ้านพักขนาดเล็ก 1 ห้องนอน จำนวน 2 ห้อง มีห้องนอนใหญ่ 1 ห้อง แบบพักเป็นหมู่คณะ โทร : 01 0510076

ปลาโบราณยุคไดโนเสาร์

ปลาโบราณยุคไดโนเสาร์ อายุ 160 ล้านปี อยู่ภายในบริเวณ วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร)เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งในธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนอีกแห่งหนึ่ง

ป่าชุมชนกุดน้ำใส

เป็นป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถให้เป็นป่าสงวนดีเด่น

ป่าสงวนแห่งชาติภูพาน บริเวณบ้านดานเม็ก

เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาระบบนิเวศน์ป่าไม้ และเหมาะสำหรับการเข้าค่ายพักแรม เช่น ค่ายพักแรมลูกเสือ และเข้าค่ายพัฒนาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และมีผาขาม ลักษณะเป็นหน้าผาสูง ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ข้างล่างได้ และเคยเป็นสถานที่เข้าค่ายพัฒนา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง และหน่วยงานราชการต่างๆ