แหล่งท่องเที่ยว กำแพงเพชร

แหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกคลองน้ำไหล

น้ำตกคลองน้ำไหล

เป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น มีน้ำไหลตลอดปี เดิมชื่อน้ำตกปางควาย

น้ำตกเต่าดำ

น้ำตกเต่าดำ

อยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำพุร้อนพระร่วง

น้ำพุร้อนพระร่วง

เป็นบ่อน้ำร้อนตามธรรมชาติ ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน มีเนื้อที่ประมาณ 20 กว่าไร่ เป็นที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่มีบุคคลเข้าไปครอบครองถือประโยชน์ น้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน มีความร้อนประมาณ 40 - 65 องศาเซลเซียส

บริเวณริมปิง

บริเวณริมปิง

ช่วงบริเวณ ม.5 และม.4 มีบริเวณริมฝั่งที่สวยงาม โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ จะมีหาดทรายสำหรับเล่นน้ำ อีกทั้งบริเวณริมฝั่ง ม.4 จะมีปลาธรรมชาติ มาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ป้อมทุ่งเศรษฐี

ตั้งอยู่นอกเมืองนครชุมทางทิศใต้ ลักษณะป้อมเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ก่อด้วยศิลาแลง แต่ละด้านมีประตูเข้า บริเวณกึ่งกลางกำแพงด้านนอกต่อเป็นผนังสูงด้านใน ก่อเป็นแท่นหรือเชิงเทิน ต่อจากนั้นก่อเป็นใบสีมา ทุกใบจะมีช่องปืน ภายใน บริเวณป้อมไม่ปรากฏสิ่งก่อสร้างอื่นใด

พระพุทธรูปวัดพระนอน

พระพุทธรูปวัดพระนอน

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2539 อยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ภายในเขตกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี สร้างด้วยไม้สักเป็นเรือนไทยหมู่แบบเรือนไทยภาคกลาง

พิพิธภัณฑ์บ้านโคนใต้

พิพิธภัณฑ์บ้านโคนใต้

มีโบราณวัตถุ มากมาย ตั้งอยู่ภายในวัดและยังเป็นศิลปโบราณที่มีค่าแก่การอนุรักษ์ และศึกษาเป็นอย่างยิ่งซึ่งวัตถุโบราณต่าง ๆ มีอายุนับร้อยปี ตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นต้นมา

วัดคฤหบดีสงฆ์

วัดคฤหบดีสงฆ์เป็นวัดที่อยู่คู่บ้านท่าพุทรามานาน และมี เหรียญ / พระ ที่มีผู้ที่เคารพนับถือและมีชื่อเสียงมาก คือ “หลวงพ่อปลอดภัย”

วัดจันทาราม

วัดจันทารามเป็นวัดที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมานาน มีพระพุทธรูปศรีมงคล ที่มีผู้เคารพนับถือและมีชื่อเสียงมาก

วัดช้างรอบ

วัดช้างรอบ

วัดช้างรอบ เป็นวัดที่สร้างบนยอดเนิน มีพระเจดีย์ทรงลังกา ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน ที่ชั้นฐานลานประทักษิณประดับด้วยช้างทรงเครื่องครึ่งตัว จำนวน ๖๘ เชือก ระหว่างช้างแต่ละเชือกมีภาพปั้นรูปลายพรรณพฤกษาในพระพุทธศาสนา เช่น ต้นโพธิ์ และต้นสาละ เป็นต้น

วัดซุ้มกอ

สร้างขึ้นในกลุ่มอรัญญิก อยู่นอกเมืองด้านทิศใต้เจดีย์ประธานเป็นลักษณะเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยม ส่วนยอดเหนือองค์ระฆัง ระฆังขึ้นไปพังทะลายลงหมดแล้ว ด้านหน้าของเจดีย์ประธานมีฐานวิหารขนาดเล็ก ที่วัดนี้ได้ขุดพบพระพิมพ์ เรียกว่า พระซุ้มกอ