แหล่งท่องเที่ยว ขอนแก่น

แหล่งท่องเที่ยว

กู่ประภาชัย

กู่ประภาชัย

เป็นสภาปัตยกรรมของขอม ก่อสร้างด้วยศิลาแลงและหินทรายสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมรโบราณ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ.1720-1780) สภาพปัจจุบันสลักหักพังลงมาก แต่ได้รับการดูแลรักษาจากวัดและชุมชนเป็นอย่างดี เป็นโบราณสถานที่น่าศึกษาและไปสักการะบูชา มีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ มีหินก้อนใหญ่ที่ถือว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์วางไว้บนแท่นที่ทำขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมาสักการะบูชา

กู่ประภาชัย (กู่บ้านนาคำน้อย)

กู่ประภาชัย (กู่บ้านนาคำน้อย)

กู่ประภาชัย หรือบางคนเรียกว่ากู่บ้านนาคำน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านนาคำน้อย หมู่1,15 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 57 กิโลเมตร การเดินทางไปตามเส้นทางเดียวกันกับพระธาตุขามแก่น โดยตรงต่อไปก่อนถึงสะพานข้ามคลองส่งน้ำจากลำน้ำพองเลี้ยวซ้ายตามถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน แล้วเลี้ยวขวาสะพานเข้าหมู่บ้านนาคำน้อยก็จะถึงที่ตั้งกู่ประภาชัยซึ่งอยู่ภายในวัดบ้านนาคำน้อย

กู่สระสิงห์

กู่สระสิงห์

เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ประจำตำบล มีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ยังคงเหลืออยู่ข้างพระปรพธานองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 4 เมตร ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านนาโพธิ์ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

กู่สระสิงห์

กู่สระสิงห์

กู่แก้ว

กู่แก้ว

เป็นโบราณสถานสร้างจากศิลาแดง ประกอบด้วยปราสาทประธานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ตรงกลาง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีกำแพงวัด ก่อด้วยศิลาแดง ล้อมรอบ เป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 24 X 36 เมตร ด้านนอกกำแพง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระน้ำกรุขอม ด้วยศิลาแดง สระขนาด 15 X 18 เมตร สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18

กู่แก้ว

กู่แก้ว

ในปี พ.ศ.2529-2530 กรมศิลปกรทำการขุดแต่งบูรณะกู่แก้ว ได้พบโบราณวัตถุซึ่งจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น ได้แก่ ศิลาจารึก รูปพระโพธิสัตว์วัชรสัตว์วัชรสัตว์ พระโพธิสัตว์วัชรปาณีทรงครฑรูปเทพบนหลังสัตว์ เป็นศิลปะสมัยบายนของเขมร

งานประเพณีบุปผชาติการเกษตร

งานประเพณีบุปผชาติการเกษตร

งานประเพณีบุปผชาติการเกษตร กำหนดจัดการช่วงต้นปี มีการจัดการประกวดธิดาบุปผชาติ และประกวดขบวนแห่บุปผชาติ ประกวดพืช ผัก ผลไม้

งานประเพณีส่งสงกรานต์

งานประเพณีส่งสงกรานต์

งานประเพณีส่งสงกรานต์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "งานตบปะทาย" จะจัดขึ้นหลังประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณศาลปู่ตา ม.8 ต.ศิลา

งานประเพณีไหลเรือไฟ

งานประเพณีไหลเรือไฟ

ณ บ้านดงพองหมู่ที่ 10 ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี

จิตรกรรมฝาผนัง วัดมัชฌิมวิทยาคม

จิตรกรรมฝาผนัง วัดมัชฌิมวิทยาคม

ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านลาน ตำบลบ้านลาน บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

จุดชมวิวสถานีถ่ายทอดสดสัญญาณโทรทัศน์ ช่อง 7 สี

ตั้งอยู่บนเทือกเขา ด้านทิศตะวันออกของตำบลเขาสวนกวาง เป็นเขตพื้นที่ของบ้านหนองตะเนา หมู่9 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น มีลักษณะพื้นที่สวยงาม สามารถชมวิว ทิวทัศน์ เขต อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เขต อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เขต อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และเขต อ.กระนวนบางส่วน จังหวัดขอนแก่นระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ประมาณ 15 กิโลเมตร