แหล่งท่องเที่ยว ชลบุรี

แหล่งท่องเที่ยว

SriRacha

SriRacha

SriRacha

SriRacha

ศาลเจ้าบนเกาะลอยศรีราชา

SriRacha

SriRacha

เกาะลอยศรีราชา เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ใกล้ฝั่ง ปัจจุบันมีสะพานคอนกรีตเชื่อมกับฝั่ง ยาวประมาณ 200 เมตร

SriRacha

SriRacha

SriRacha-บ่อเลี้ยงเต่าทะเล

SriRacha-บ่อเลี้ยงเต่าทะเล

อยู่ในบริเวณเกาะลอย เลี้ยงเต่าทะเลที่ติดอวนจากชาวประมง ทำการรักษาและปล่อยคืนสู่ทะเล

SriRacha-บ่อเลี้ยงเต่าทะเล

SriRacha-บ่อเลี้ยงเต่าทะเล

SriRacha-สวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา

SriRacha-สวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลของประชาชนในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียง

SriRacha-หอชมทิวทัศน์เทศบาลเมืองศรีราชา

SriRacha-หอชมทิวทัศน์เทศบาลเมืองศรีราชา

อยู่บริเวณเขาในเทศบาลเมืองศรีราชา สามารถชมทิวทัศน์ของเมืองศรีราชาได้ทั่วถึง

UnderWaterWorld

UnderWaterWorld

เป็นแหล่งรวมพันธ์ปลาทะเลในด้านอ่าวไทย นักท่องเที่ยวสามารถชมผ่านมิติใหม่โดยเดินลอดอุโมงค์แก้วที่เปิด ให้เห็นปลาประเภทต่างๆที่ว่ายอยู่รอบๆ ได้ถึง 180 องศา อุโมงค์มีความยาว 105 เมตร แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โซนปะการัง มีปลาสวยงามซึ่งหาดูได้ยาก เช่น ปลาสิสมุทร ปลาพยาบาล ปลาผีเสื้อ ฯลฯ โซนปลากระดูกอ่อน เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน โซนเรืออัปปาง มีปลาประมงต่างๆ มีปลาประมงต่างๆ เช่น ปลาเก๋า ปลาจาระเม็ด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงให้อาหารสัตว์ทั้งบนผิวน้ำ และดำไปให้อาหารใต้น้ำ เป็นรอบๆในแต่ละโซน

UnderWaterWorld

UnderWaterWorld

ปลาฉลามใน Under Water World ที่พัทยา

UnderWaterWorld

UnderWaterWorld

under water world นี้ตั้งอยู่เส้นสุขุมวิท-หนองปรือ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น. (ปิดจำหน่ายตั๋ว 17.30 น.) อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ไทย 180 บาท ต่างชาติ 360 บาท เด็ก (ต่ำกว่า 90 ซม.ฟรี) ไทย 120 ต่างชาติ 180 บาท รายละเอียดอื่นๆสอบถามได้ที่ 0 3875 6879 โทรสาร 0 3875 6879

UnderWaterWorld

UnderWaterWorld

ปลาทะเลหลายหลากชนิด ที่ Under Water World พัทยา