แหล่งท่องเที่ยว ชัยนาท

แหล่งท่องเที่ยว

กระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

กระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

เป็นยานพาหนะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ข้ามได้เที่ยวละ 15 คน รถมอเตอร์ไซด์ข้ามได้ครั้งละ 3 คัน ชมวิวทิวทัศน์บริเวณเมืองชัยนาท และริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

กระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

กระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

ทางขึ้นเขาสรรพยา

ทางขึ้นเขาสรรพยา

บันไดทางขึ้นยอดเขาพระวิหารวัดธรรมามูล

บันไดทางขึ้นยอดเขาพระวิหารวัดธรรมามูล

บันไดทางขึ้นยอดเขาพระวิหารวัดธรรมามูล มีบันไดทางขึ้น 565 ขั้น

บึงละหานใหญ่

บึงละหานใหญ่

ตั้งอยู่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี และตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 31 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา สัตว์น้ำนานาชนิด มีความอุดมสมบูรณ์มาแต่ในอดีต ปัจจุบันทางจังหวัดชัยนาทได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน

ป้านน้ำชา วัดทรงเสวย

ป้านน้ำชา วัดทรงเสวย

ป้านน้ำชาพระราชทาน

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

พระพุทธรูปปางมารวิชัย มีความสูง 8 วา 3 ศอก 1 นิ้ว รวมฐานสูง 9 วา 3 ศอก 6 นิ้ว หน้าตักกว้าง 6 วา 1 ศอก 8 นิ้ว

พระอุโบสถกลางน้ำ (วัดบ้านเชี่ยน)

พระอุโบสถกลางน้ำ (วัดบ้านเชี่ยน)

พระอุโบสถซึ่งสร้างกลางสระน้ำ วัดบ้านเชี่ยน หรือวัดพิชัยนาวาส

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

การจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี วัดพระบรมธาตุวรวิหาร แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ชั้นล่าง ชั้นบน และด้านนอกของตัวอาคาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศิลาเขียว ศิลปะสมัยทวารวดี เป็นพระพุทธรูปประทับยืน กรมศิลปากรได้ใช้ปูนปั้นส่วนบนที่ขาดหายขึ้นมาแทนโดยสร้างเป็นปางประทานอภัย ที่ฝ่าพระหัตถ์ขวามีรูปธรรมจักร ชั้นล่างของอาคารจัดแสดงเครื่องประดับเครื่องใช้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยทวารวดี ประติมากรรม และศิลปกรรมสมัยลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น ศิลปโบราณวัตถุที่จัดแสดงส่วนใหญ่ได้รับมอบจากพระชัยนาทมุนี (นวม) สุทตโต อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

ชั้นบนของอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐาน คือ หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทำด้วยสำริด ศิลปะเชียงแสนยุคต้น และได้จัดแสดงพระพิมพ์สมัยต่างๆ เช่น ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เปิดให้ชม วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ฟาร์มจระเข้ และสวนสัตว์ วัดสิงห์

ฟาร์มจระเข้ และสวนสัตว์ วัดสิงห์

เป็นฟาร์มของเอกชน เปิดให้ชมฟรีทุกวัน ตั้งอยู่บนถนนสายชัยนาทอุทัยธานี ก่อนถึงอำเภอวัดสิงห์ประมาณ 1 กิโลเมตร ทางฝั่งซ้ายจะเป็นส่วนเพาะพันธุ์จระเข้ มีจำนวนกว่า 500 ตัว นอกจากนี้ยังมีเสือโคร่ง กวาง ม้า นกกระจอกเทศ และนกแก้วหลากพันธุ์ ส่วนทางฝั่งขวาจะเป็นร้านอาหารฟาร์มจระเข้ เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว มีเมนูอาหารเป็นเนื้อจระเข้ หลากชนิด บริเวณร้านอาหารมีบ่อเลื้ยงปลาพันธุ์แปลกๆ จากลุ่มน้ำอเมซอน มีการเพาะพันธุ์ปลากระเบนจากลุ่มน้ำอเมซอนเพื่อการส่งออกด้วย