แหล่งท่องเที่ยว ชุมพร

แหล่งท่องเที่ยว

งานประเพณีวันสงกรานต์

งานประเพณีวันสงกรานต์

งานแข่งขันกีฬาประจำตำบล

งานแข่งขันกีฬาประจำตำบล

จุดชมค่างแว่นเขาพลู

จุดชมค่างแว่นเขาพลู อยู่ติดชายเขาพลู มีอยู่ 2 จุด คือบริเวณหัวเขาพลู ถนนสายปะทิว - ทุ่งมหา ช่วง กม.ที่1 และบริเวณวัดถ้ำเขาพลู ช่วงกม.ที่ 2 ชึ่งค่างแว่นจะลงมาให้ท่านได้ดูอย่าง ไกล้ชิดตอนช่วงเช้า และช่วงเย็น ส่วนเวลากลางวันหาดูได้ตามแนวเขาพลูตลอดแนว รายละเอียดติดต่อสอบถามที่ ชมรมคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชเขาพลู โทร 0-7759-1381, 0-7759-1260

ชายทะเล

ชายทะเลปากมหาด

ชายทะเลปากมหาด

เป็ชายทะเลแบบป่าชายเลน ความอุดมสมบูณ์สูง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตน้ำตามธรรมชาติ

ชายทะเลหนองบัว

ชายทะเลหนองบัว

เป็นหาดทรายสีขาวร่มรื่น เป็นธรรมชาติ ใต้ท้องทะเลมีปะการังที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ ระยะทางตลอดแนวชายทะเล 7,000 เมตร มีที่พัก 2 แห่ง คือ หนองบัวรีสอร์ท และทะเลงามรีสอร์ท

ชายหาดคอเขา

ชายหาดคอเขา

เป็นชายหาดที่มีความสวยงาม มีความร่มรื่น ตั้งอยู่ที่ 17 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ชายหาดตำบลนาทุ่ง

ชายหาดตำบลนาทุ่ง

มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม คงสภาพที่หาที่ไหนไม่ได้ มีชาวประมงที่หาปลา และจำหน่ายอาหารทะเลสด ๆ

ชายหาดตำบลนาทุ่ง

ชายหาดตำบลนาทุ่ง

ชายแดนไทย - พม่า 491

ชายแดนไทย - พม่า 491

ตามเส้นทางสู่เนิน 491 อำเภอท่าแซะยังเต็มไปด้วยแมกไม้และขุนเขา เป็นไร่กาแฟและสวนปาล์มที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ใช้เป็นเส้นทางสำหรับรถขับเคลื่อน 4 ล้อมอย่างสนุกสนาน

ชุมพรคอรอลบีช

ร้านอาหารชุมพรคอรอลบีช ติดริมชายหาดอ่าวทุ่งไข่เน่า ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านบางจาก ต. ชุมโค มีหาดสวยงามต่อเนื่องไปยังอ่าวคนธรรณ์ อ่าวหอยเสียบ อ่าวยาง อ่าวทุ่งซาง พร้อมห้องพักพัดลมคืนละ 350 บาทโทร 01-6773320

ตลาดนัดชุมชนตำบลชุมโค

ตั้งอยู่ที่พื้นที่หมู่ที่6 ตำบลชุมโค เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้งตำบลชุโค ไปมาสะดวกรวบรวมผลิตภัฑ์อาหารทางทะเลทุกชนิด