แหล่งท่องเที่ยว ตราด

แหล่งท่องเที่ยว

. เกาะช้าง - น้ำตกคลองพลู

. เกาะช้าง - น้ำตกคลองพลู

เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม ทัศนียภาพโดยรอบน้ำตกปกคลุมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบรณ์ มีน้ำตกตลอดปี และอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ การเดินทางไปมาสะดวก

. เกาะช้าง - ร้านอาหาร

. เกาะช้าง - ร้านอาหาร

ร้านอาหาร บาร์บีคิว บนชายหาด ณ โรงแรมเกาะช้างลากูนรีสอร์ท

. เกาะช้าง - สภาพทั่วไป ภูเขา

. เกาะช้าง - สภาพทั่วไป ภูเขา

เกาะช้างมีสภาพเป็นภูเขา และมีพื้นที่ราบน้อยมาก ถนนส่วนใหญ่ จะขึ้นเขา ลงเขาตลอด

. เกาะช้าง - หาดพร้าว

. เกาะช้าง - หาดพร้าว

หาดทรายที่สวยงาม ณ หาดพร้าวรีสอร์ท

. เกาะช้าง - อ่าว

. เกาะช้าง - อ่าว

อ่าวสลักเพชรเป็นสองชุมชนใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง ตั้งอยู่ติดกันทางตอนใต้ของเกาะ รอบอ่าวสลักเพชรซึ่งเป็นอ่าวใหญ่ที่สุดบนเกาะมีท่าเทียบเรือหลายแห่ง มีบังกะโล และร้านขายอาหารเล็กๆ สลับกันไป

. เกาะช้าง - แหลมไชยเชษฐ์

. เกาะช้าง - แหลมไชยเชษฐ์

เป็นแหล่งที่มีโขดหินที่สวยงาม อยู่ใกล้สถานบริการและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ การคมนาคมสะดวก

. เกาะช้างน้อย

. เกาะช้างน้อย

เป็นเกาะช้างขนาดเล็กที่สวยงาม มีประการังโดยรอบที่สมบูรณ์สวยงามสามารถดำน้ำดูประการัง และตกปลาได้อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ราบ สามารถเดินทางไปเที่ยวบริเวณอื่นๆ ได้สะดวก

ชาญชล รีสอร์ท

ชาญชล รีสอร์ท

มีหาดทราย ที่พักและร้านอาหารมีอาหารทะลสดบริการทุกวัน

น้ำตกคลองไทย

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนนทรีย์ เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความงามไม่แพ้น้ำตกที่อื่น สูงประมาณ 20 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี

น้ำตกทับกระได

น้ำตกทับกระได

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนนทรีย์ มีน้ำตก 2 ชั้น มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ