แหล่งท่องเที่ยว ตาก

แหล่งท่องเที่ยว

ช้างนำเที่ยวน้ำตกทีลอซู ทีลอเล

ช้างนำเที่ยวน้ำตกทีลอซู ทีลอเล

การขี่ช้างเที่ยวน้ำตกทีลอซู ทีลอเล เดินป่าชมธรรมชาติ อัตราค่าเช่าต่อ 1 เชือก น้ำตกทีลอซู 1,000 บาท/วัน น้ำตกทีลอเล 1,000 บาท/วัน และรอบ ๆ บริเวณหมู่บ้านเพื่อชมธรรมชาติ 500 บาท/ครั้ง

ดอยหัวหมด

ดอยหัวหมด

อยู่ห่างจากอุ้งผางราว 10 กม.เป็นที่นิยมในการปั่นจักรยานชมทะเลหมอกดอกเทียนในฤดูฝน จะมีดอกเทียนสีม่วงชูช่อไปทั่วขุนเขา ท่ามกลางม่านหมอกสีขาวไหลอบอวล

ดอยหัวหมด2

ดอยหัวหมด2

อยู่บริเวณ กม.ที่ 10 ก่อนถึงดอยหัวมดหนึ่ง เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอุ้มผาง

ดอยเขาหนาม

ดอยเขาหนาม

เป็นภูเขาอยู่กลางอ่างเก็บน้ำ ห่างจากตัวเขื่อนฯ 8 กิโลเมตร มีรอยพระพุทธบาทจำลอง จะมีประเพณีทำบุญในเดือนเมษายนของทุกปี

ตลาดผักสด ผลไม้สด

ตลาดผักสด ผลไม้สด

เป็นสถานที่เกษตรกรนำพืชผักผลไม้จากไร่มาจำหน่ายบริเวณสองข้างทาง สินค้าที่ขาย เช่น กะหล่ำปลี, พริก, มะเขือเทศ ฯลฯ

ตลาดมูเซอ

เป็นตลาดที่จำหน่ายผลผลิตของชาวไทยภูเขา ผลไม้เมืองหนาว และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชาวเขา

ตลาดริมเมย

ตลาดริมเมย

เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ

ถ้ำตะโค๊ะบิ๊

ถ้ำตะโค๊ะบิ๊

เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีทางแยกหลายทาง ใช้เวลาเข้าทั่วถึงประมาณ 2 ชั่วโมง ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลเป็นไทยว่าถ้ำมะม่วงแบน (เป็นมะม่วงป่าชนิดหนึ่ง ผลมีลักษณะแบน ๆ มีอยู่ทั่วไปบริเวณถ้ำ) นักท่องเที่ยวมักแวะเที่ยวหลังจากเดินทางกลับจากไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูมาแล้ว เพราะอยู่ระหว่างทางขากลับพอดี

ถ้ำผาผึ้ง

ถ้ำผาผึ้ง

อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ต.เชียงทอง

ถ้ำผาผึ้ง

ถ้ำผาผึ้ง

ถ้ำห้วยสลุง

ถ้ำห้วยสลุง

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ต.พระธาตุ มีระยะทางประมาณ 8 กม. ระยะทางห่างจากหมู่ 8 ประมาณ 3 กม.