แหล่งท่องเที่ยว นครนายก

แหล่งท่องเที่ยว

คลองเขื่อนท่าด่าน

คลองเขื่อนท่าด่าน

เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภัยให้แก่ราษฏรในนครนายก และจังหวัดใกล้เคียงชนิดเขื่อนสูง 93 เมตร ความยาว 2720เมตร คอนกรีตอัดแน่น

ถนนในเมือง ใกล้ที่ทำการรัฐบาล

ถนนในเมือง ใกล้ที่ทำการรัฐบาล

ท่าด่านโฮมสเตย์

ท่าด่านโฮมสเตย์

ท่าด่านโฮมสเตย์

เป็นการทำกิจกรรมของราษฎร หมู่ 3 ต.หินตั้ง มีที่พัก,ศูนย์นวดแผนไทย และมีการร่วมกิจกรรมอีกหลายอย่าง ฯลฯ

น้ำตกกะอาง

น้ำตกกะอาง

น้ำตกกะอาง มีต้นน้ำมาจากน้ำตกสลัดได ไหลผ่านลงมาหน้าฝนจะมีน้ำมาก หน้าแล้งน้ำจะน้อย ต่อมา อบต. ได้สร้างฝายเพิ่มขึ้นเพื่อให้น้ำตกลงมาสวยงาม ปัจจุบันมีผู้นิยมมาเที่ยวกันมาก

น้ำตกกะอาง

น้ำตกกะอาง

น้ำตกนางรอง

น้ำตกนางรอง

เป็นน้ำตกในเขตอุทยานเขาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 3049 ระยะทาง 20 กิโลเมตร สุดทางที่น้ำตกนางรอง น้ำตกนี้ เป็นน้ำตกที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นมีอ่างรับน้ำขนาดย่อม เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ

น้ำตกวังตะไคร้

น้ำตกวังตะไคร้

เป็นอุทยานที่ได้รับการตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ในเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ สามารถเล่นน้ำ และล่องแก่งได้เพราะเป็นลำน้ำที่ไม่ลึกและคดเคี้ยวมากนัก มีถนนโดยรองสามารถให้รถยนต์วิ่งเข้าชมได้ ตั้งอยู่ที่ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก (เป็นน้ำตกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" โดยเวทีประชาคม เพราะเป็นน้ำตกและสถานที่ที่ตกแต่งไว้สวยงาม กว้างขวาง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก)

น้ำตกวังม่วง

น้ำตกวังม่วง

น้ำตกวังม่วง

น้ำตกวังม่วง

ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหินลาด มีทางแยกซ้ายมือจากถนนสุวรรณศรที่อำเภอปากพลีไปยังน้ำตกวังม่วง ระยะทาง 16 กิโลเมตร ธารน้ำตกไหลผ่านแนวหินมาเป็นระยะๆ แล้วไหลลงมายังอ่างรับน้ำสุดท้าย สภาพแวดล้อมยังคงความงามตามธรรมชาติ

น้ำตกศรีกะอาง

น้ำตกศรีกะอาง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกศรีกะอาง

น้ำตกศรีกะอาง